Skrivande, kandidat

Lär dig omfattande färdigheter i att läsa och skriva i ett unikt kandidatprogram.

Varför hoss oss?

Vårt kandidatprogram är en unik utbildning som leder till examen där skrivandet ses som en omfattande textuell färdighet som kan tillämpas i olika miljöer. Du får en fördomsfri förståelse för möjligheterna att skriva och du kan koncentrera dig på att utveckla din egen skribentidentitet under handledning av yrkesutbildade personer.

Utbildningens innehåll och mål

Omfattande fårdigheter i att skriva och läsa

I programmet undersöks skrivande som både individuell och kollektiv verksamhet. Målet med studierna är en skribent som har omfattande färdigheter i att skriva och läsa text, en stark skribentidentitet och en förmåga att arbeta både individuellt och i grupp.

Förmågan att läsa är kopplad till färdigheterna i att skriva. Med dessa avses förmågan att möta och tolka texter på ett mångfacetterat sätt och enligt situation. Den samhälleliga effekten av läsning betonas.

Mångsidigt skrivande

De färdigheter som utbildningen har utvecklat för skribenten kan tillämpas på ett mångsidigt sätt. De behövs till exempel när du vill tilltala, övertyga, informera, väcka, störa, charma, trösta, undervisa, sköta, pigga upp, uppmuntra och lugna människor genom att skriva och läsa.

I studierna bekantar du dig mångsidigt med olika litteraturuppfattningar och sätt att skriva text. Dessutom är responskompetens och samhällsmässigt aktuella, såsom ekologiska, perspektiv på skrivande centrala i studierna. Multimedialiteten och -konsten i skrivandet beaktas. Studerandenas individuella studievägar bygger på mångsidiga skribentidentiteter.

Lärare

Ledare för utbildningsprogrammet är författaren och poeten Miia Toivio.

Våra lärare är de bästa experterna inom sitt område. Utöver vår ordinarie lärarkår gästas utbildningsprogrammet regelbundet av internationella toppexperter.

Magisterstudier

Kandidatprogrammet för skrivande ger förutsättningar för utbildning som leder till högre högskoleexamen. Efter examinationen har du möjlighet att fortsätta dina studier inom Konstuniversitetet eller andra universitets teoretiska magisterprogram.

Urvalsguide

Målexamen och studietid

Kandidat i skrivande
3 år

Ansökningstid

Nästa ansökningstid meddelas senare.

Ansökningsspråk

finska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

Läsårsavgift för studerande som studerar på engelska och kommer från länder utanför EU och EES 5000€
Läs mer om läsårsavgiften

Handledande lärare

  • Miia Toivio

    Lektor, Utbildningsprogrammet i skrivande, Teaterhögskolan
    +358503103842
    miia.toivio@uniarts.fi

Enhet

Teaterhögskolan

Fråga om ansökning

teak.ansokan@uniarts.fi