Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Kirjoittaminen, kandidaatti

Opi laaja-alaiset lukemisen ja kirjoittamisen taidot ainutlaatuisessa kandidaattiohjelmassa.

Miksi meille?

Kandidaattiohjelmamme on ainutlaatuinen, tutkintoon johtava koulutus, jossa kirjoittaminen ymmärretään laaja-alaisina tekstuaalisina taitoina, joita voi soveltaa erilaisissa ympäristöissä. Saat ennakkoluulotonta ymmärrystä kirjoittamisen mahdollisuuksista ja pääset keskittymään oman kirjoittajaidentiteettisi kehittämiseen ammattilaisten ohjauksessa.

Sisältö ja tavoite

Laajat kirjoittamisen ja lukemisen taidot

Ohjelmassa tutkitaan kirjoittamista sekä yksilöllisenä että yhteisöllisenä toimintana. Opintojen tavoitteena on kirjoittaja, jolla on laaja-alaiset tekstin tekemisen ja lukemisen taidot, vahva kirjoittajaidentiteetti ja kyky työskennellä sekä yksin että yhdessä.

Kirjoittamisen taitoihin kytkeytyvät lukemisen taidot. Niillä tarkoitetaan kykyjä kohdata ja tulkita tekstejä monisyisesti ja tilanteisesti. Lukemisen yhteiskunnallista vaikuttavuutta painotetaan.

Kirjoittamisen monialaisuus

Koulutuksen kehittämät kirjoittajan taidot ovat monipuolisesti sovellettavissa. Niitä tarvitaan siellä, missä halutaan esimerkiksi puhutella, vakuuttaa, tiedottaa, herättää, häiritä, hurmata, lohduttaa, opettaa, hoitaa, virkistää, kannustaa ja rentouttaa ihmisiä kirjoittamisen ja lukemisen keinoin.

Opinnoissa perehdytään monipuolisesti erilaisiin kirjallisuuskäsityksiin ja tapoihin tehdä tekstiä. Lisäksi opinnoissa keskeisiä ovat palautetaidot ja yhteiskunnallisesti ajankohtaiset, kuten ekologiset, näkökulmat kirjoittamiseen. Kirjoittamisen monimediaisuus ja -taiteisuus huomioidaan. Opiskelijoiden yksilöllisissä opintopoluissa rakentuvat moninaiset kirjoittajaidentiteetit.

Uusi opetussuunnitelma tulossa

Taideyliopistossa on käynnissä opetussuunnitelmatyöuudistus. Uusien opetussuunnitelmien mukainen opetus käynnistyy syyslukukauden alussa 2024. Huomioithan tämän tutustuessasi nykyiseen opintosuunnitelmaan.

Opettajat

Koulutusohjelmajohtajana toimii kirjailija, runoilija Miia Toivio.

Opettajamme ovat alansa parhaita asiantuntijoita. Vakituisen opettajakuntamme lisäksi koulutusohjelmassa vierailee säännöllisesti kansainvälisiä huippuammattilaisia.

Hakeminen

Taideyliopisto on yksi halutuimpia opiskelupaikkoja Suomessa. Tutustu aiempien vuosien hakijatilastoihin.

Maisteriopinnot

Kirjoittamisen kandidaattiohjelma antaa edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Valmistuttuasi sinulla on mahdollisuus pyrkiä jatkamaan opintojasi Taideyliopiston tai muiden yliopistojen teoreettisissa maisteriohjelmissa.  

Tavoitetutkinto ja -aika

Taiteen kandidaatti (TaK)
3 vuotta

Yksikkö

Teatterikorkeakoulu

Hakukielet

suomi (fi) Lue lisää kielikäytännöistämme

Lukuvuosimaksu

EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tuleville, englanniksi opiskeleville opiskelijoille 5000 €.
Lue lisää lukuvuosimaksusta

Hakuaika

Seuraava hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.

Vastuuopettaja

Miia Toivio
lehtori

Opiskelijat ja valmistuneet Max-katalogissa