Publikationer

Utgivningen av publikationer är en central del av Konstuniversitetets verksamhet. Konstuniversitetets akademier publicerar en stor mängd litteratur som berör undervisning och forskning inom musik, bildkonst, teater och dans. Konstuniversitetets gemensamma publikationsverksamhet söker fortfarande sin form. Se mer information på finska eller på engelska.

Ajankohtaista

Utgivningen av publikationer

Utgivningen av publikationer är en central del av Konstuniversitetets verksamhet. Konstuniversitetets akademier publicerar en stor mängd litteratur som berör undervisning och forskning inom musik, bildkonst, teater och dans. Konstuniversitetets publikationer utgivs både i tryck och som elektroniska open acess publikationer. Publikationsverksamhetens syfte är att påverka och förändra samhällsskeendet, genom att undervisningen och forskningen står i en nyskapande dialog med samhället.

Försäljning av publikationer

Konstuniversitetets publikationer finns till salu i Unigrafias webbutik. 

Man kan även köpa universitetets publikationer i våra bibliotek: i Vallgård (Bildkonstakademins publikationer, Elimägatan 25 A, 2. våningen) och i Hagnäs (Teaterhögskolans publikationer, Aspnäsgatan 6, gatuplan). I biblioteken är endast kortbetalningar möjliga. Bokinköpen går inte att betala mot faktura. Sibelius-Akademins publikationer kan inhandlas i Ostinato butiken, skivor kan bland annat inhandlas via Naxos.