Teatersalen

Teatersalen är den största av Konstuniversitetets Teaterhögskolas scenutrymmen. Salen är specialutrustad för scenuppsättningar av de studerande.

Mies astuu Teatterisaliin

I teatersalen framförs huvudsakligen föreställningar av de studerande på Konstuniversitetets Teaterhögskola.

Högklassiga ljus- och ljudlösningar samt videoprojiceringar kan genomföras i studion. Studiorna ligger på samma plan som verkstäderna vilket underlättar arbetet med att bygga upp och riva. Man har mångsidiga möjligheter att rigga ljus-, ljud- och scenografianordningar med hjälp av servicebryggor, tvärslåar, trossar och lyftkedjor. På väggarna sitter C-balkar med en meters mellanrum för motsvarande riggningar.

Runt rummet löper skenor och salarna kan hängas in med ljusogenomträngligt svart moltontyg. Den högsta tillåtna belastningen på bommarna i taket är 40 kg/m2, vilket i praktiken räcker för riggning av strålkastare och högtalare. Lokalen har fjädrande golv och golvvärme.

Scen- och salongskonstruktioner kan varieras (Nivoflex och Stageright) publikstolarna kan kopplas ihop. I anslutning till scenerna finns närförråd för lättare dekorer vilka också kan användas som bakscen.

Maximala antalet personer: 150

Uthyrning av teatersalen

Om omständigheterna tillåter kan teatersalen hyras ut för externa evenemang som har en tydlig koppling till universitetets verksamhet. Om du är intresserad av att hyra lokal, ta kontakt med lokalchef Matti Rautio: matti.rautio@uniarts.fi.

Fotografering

Ta kontakt med kommunikationsplanerare Jaana Forsström angående fototillstånd: jaana.forsstrom@uniarts.fi.

Adress

Haapaniemenkatu 6, 00530 Helsinki, Suomi

Tillgänglighet

Byggnaden är anpassad för obehindrad framkomlighet. Teatersalen ligger i gatuplanet på byggnadens första våning.

Plats på kartan