Sök till Nordic Master in Jazz (NOMAZZ) -magisterprogrammet

Urvalsguiden för den 2,5-åriga Nordic Master in Jazz -magisterutbildningen.

UTBILDNINGEN ÄR ENGELSKSPRÅKIG.

Se urvalskriterierna i den engelskspråkiga urvalsguiden (byt sidans språk till engelska).

Frågor eller kommentarer?

Du kan skicka in frågor och respons per e-post (siba.ansokan@uniarts.fi).

Här hittar du även svar på vanliga frågor om Sibelius-Akademins urval.

Läs mer om programmet