Nordic Master in Jazz (magisterprogram)

Utvecklas till ett mångsidigt proffs inom jazzmusik i magisterprogrammet Nordic Master in Jazz som genomförs i Sverige, Danmark och Finland.

Varför hos oss?

Lär känna det nordiska jazzmusikfältet via magisterprogrammet Nordic Master in Jazz som genomförs i tre olika länder. I programmet får du utvecklas till en professionell jazzmusiker i en internationell miljö knuten till tre olika högskolor.

Utbildningens innehåll och mål

Nordic Master in Jazz (NOMAZZ) är ett samnordiskt, engelskspråkigt magisterprogram i jazzmusik som arrangeras av Det Jyske Musikkonservatorium, (Århus/Ålborg, Danmark), Konstuniversitetets Sibelius-Akademi och Kungliga Musikhögskolan (Sverige). I utbildningsprogrammet fördjupar och utvecklar du din konstnärliga vision och din tekniska skicklighet samt lär känna det nordiska jazzfältet. Undervisningen arrangeras i tur och ordning av de deltagande läroanstalterna. För studier som avläggs vid andra än den egna läroanstalten får de studerande ett Nordplusstipendium.

De som avlagt kandidatexamen (Bachelor) i musik kan söka till utbildningsprogrammet. Man söker till magisterprogrammet i enlighet med läroanstalternas egna ansökningsprocesser. Den läroanstalt via vilken den studerande söker till utbildningen blir hens ”hemhögskola”, som den studerande sedan utexamineras från. Den studerande förutsätts ha goda kunskaper i engelska och dessa utvärderas i samband med urvalsproven.

Lärare

Som Sibelius-Akademins lärare på NOMAZZ-programmet fungerar lärarna i jazzmusik och ett stort antal gästande lärare.

Urvalsguide

Målexamen och studietid

Musikmagister (MMus)

Ansökningsmål

Nordic Master in Jazz (NOMAZZ)

  • magister (2,5 år)

Ansökningstid

Nästa ansökningstid är i januari 2024. Studierna börjar i augusti 2024.

Ansökningsspråk

engelska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

För studerande från länder utanför EU och EES 5000 €.
Läs mer om läsårsavgiften

Handledande lärare

Jussi Kannaste
ämnesledaren

Sami Linna
ämnesledaren

Enhet

Sibelius-Akademin