Konstuniversitetet deltar i kampanjen Jag är antirasist – målet är likabehandling i universitetets hela verksamhet

Konstuniversitetet deltar i justitieministeriets och diskrimineringsombudsmannens kampanj Jag är antirasist mellan 4 januari och 6 februari 2022 Målet med kampanjen är att öka medvetenheten om antirasism och att ge verktyg för att ingripa i rasism.

Justitieministeriet och diskrimineringsombudsmannen har inlett en kampanj riktad till unga vuxna och som uppmuntrar människor att agera antirasistiskt i sin egen vardag och att fundera över effekterna av rasism i samhället i stort. Konstuniversitetet deltar i kampanjen som en av dess cirka 140 samarbetspartner. Läs mer om kampanjen på dess webbplats.

Du kan delta i kampanjen genom att dela Konstuniversitetets eller andra parters inlägg i sociala medier samt egna antirasistiska gärningar eller andra tankar om att bekämpa rasism med hashtaggen #JagÄrAntirasist på Instagram eller Twitter.

Jämlikhet och likabehandling är en central del av strategin

Främjande av jämlikhet och likabehandling är en central del av Konstuniversitetets strategi, som trädde i kraft från början av 2021. Hörnstenen i genomförandet av strategin kan anses vara läroplanerna, som förnyas under 2021–2024. 

”Man kan påverka utbildningen för kommande konstnärsgenerationer först och främst genom läroplanerna. Säkerställandet av jämlikhet och likabehandling samt bekämpningen av diskriminering och rasism har gett viktiga aspekter på reformarbetet”, skriver universitetets undervisningsansvariga prorektor Lauri Väkevä i sitt inlägg.

År 2021 förnyades universitetets jämlikhets- och likabehandlingsplan, som innehåller styrande centrala principer, mål och åtgärder fram till 2024.

”För att främjandet av likabehandling i verksamheten inte endast blir tomma ord, har vi utarbetat konkreta mål som följs upp och bedöms varje år. Främjandet av jämlikhet och likabehandling kommer att påverka alla på universitetet och alla medlemmar i universitetsgemenskapen kan påverka uppnåendet av jämlikhet och likabehandling”, berättar HR- och servicedirektören Riikka Mäki-Ontto som ansvarar för planen.

I jämlikhets- och likabehandlingsplanen har man fastställt mål och konkreta åtgärder för att till exempel främja utrymmen som beaktar könsmångfalden, beakta mångfalden i ledningen, stärka språkkunskaperna och öka förståelsen för inkludering. 

 ”De etiska principerna och anvisningen för att förebygga osakligt bemötande uppdaterades 2021 och är också viktiga verktyg i främjandet av jämlikhet och likabehandling i vår gemenskap”, sammanfattar Mäki-Ontto. 

”Konstuniversitetet engagerar sig i antirasism. För att uppnå detta mål behöver vi alla medlemmar i vår gemenskap. Att ingripa i rasism och diskriminering angår inte endast etniska eller religiösa minoriteter. Det är allas ansvar”, säger prorektor Lauri Väkevä. 

Bekanta dig även med dessa (på finska):