Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Taideyliopisto mukana Olen antirasisti -kampanjassa – tavoitteena yhdenvertaisuus kaikessa yliopiston toiminnassa

Taideyliopisto on mukana oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun Olen antirasisti -kampanjassa 4.1.–6.2.2022. Kampanjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta antirasismista ja antaa työkaluja rasismiin puuttumiseen.

Opiskelijoita Teatterikorkeakoulussa

Oikeusministeriö ja yhdenvertaisuusvaltuutettu ovat käynnistäneet nuorille aikuisille suunnatun kampanjan, joka rohkaisee ihmisiä toimimaan antirasistisesti omassa arjessaan ja kannustaa pohtimaan rasismin vaikutuksia laajemmin yhteiskunnassa. Taideyliopisto osallistuu kampanjaan yhtenä sen noin 140 yhteistyökumppanista. Voit tutustua kampanjaan sen verkkosivustolla. 

Olen antirasisti -kampanjaan voi osallistua jakamalla Taideyliopiston tai muiden tahojen some-postauksia sekä jakamalla omia antirasistisia tekojaan tai muita ajatuksia rasismin ehkäisystä aihetunnisteella #OlenAntirasisti Instagramissa tai Twitterissä. 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus keskeinen osa strategiaa 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden edistäminen ovat keskeinen osa Taideyliopiston strategiaa, joka astui voimaan vuoden 2021 alusta. Strategian toteuttamisen kulmakivenä voidaan pitää opetussuunnitelmia, jotka uudistetaan vuosien 2021–2024 aikana.  

“Tulevien taiteilijasukupolvien opetukseen vaikutetaan ennen kaikkea opetussuunnitelmien kautta. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden takaaminen sekä syrjinnän ja rasismin ehkäisy ovat tarjonneet tärkeitä näkökulmia tähän uudistustyöhön”, kirjoittaa opetuksesta vastaava vararehtori Lauri Väkevä puheenvuorossaan

Vuonna 2021 uudistettiin yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka sisältää ohjaavat keskeiset periaatteet, tavoitteet ja toimenpiteet vuoteen 2024 saakka. 

“Jotta yhdenvertaisuuden lisääminen toiminnassa ei jäisi vain puheen tasolle, olemme luoneet konkreettiset tavoitteet, joita seurataan ja arvioidaan vuosittain. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen tulee vaikuttamaan jokaiseen yliopistossa ja jokainen yliopiston yhteisön jäsen voi vaikuttaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen”, kertoo suunnitelmasta vastaava HR- ja palvelujohtaja Riikka Mäki-Ontto. 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa on määritelty tavoitteita ja konkreettisia toimenpiteitä esimerkiksi sukupuolten moninaisuutta huomioivien tilojen edistämiseksi, moninaisuuden huomioimisesta johtamisessa, kielitaidon vahvistamiseksi ja inklusiivisuuden ymmärryksen lisäämiseksi.  

 “Vuoden 2021 aikana päivitetyt eettiset periaatteet ja epäasiallisen kohtelun ehkäisemisen ohje ovat myös tärkeitä työkaluja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä yhteisössämme”, Mäki-Ontto summaa.  

“Taideyliopisto on sitoutunut antirasismiin. Tämän tavoitteen saavuttamiseen tarvitsemme jokaista yhteisömme jäsentä. Rasismiin ja syrjintään puuttuminen ei ole ainoastaan etniseen tai uskonnollisen vähemmistöön kuuluvien asia. Se on meidän jokaisen vastuulla”, sanoo vararehtori Lauri Väkevä.  

Tutustu myös näihin

Tutustu tarkemmin yhdenvertaisuuden edistämisen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin 

Lue yhteisömme jäsenten puheenvuoroja antirasismista: