Vararehtori Lauri Väkevä: Taideyliopisto sanoutuu irti rasismista

Rasismiin ja syrjinnän puuttuminen ei ole ainoastaan etniseen tai uskonnollisen vähemmistöön kuuluvien asia. Se on meidän jokaisen vastuulla.

Lauri Väkevä. Kuva: Aki-Pekka Sinikoski

Tänä maanantaina käynnistyi oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun rasisminvastainen Olen antirasisti -kampanja. Taideyliopisto on ilolla mukana kampanjassa.  

Kampanjan tavoitteena on muun muassa lisätä ja laajentaa tietoisuutta rasismista ja antirasismista, kannustaa sivustakatsojia puuttumaan havaitsemiinsa tilanteisiin sekä herättää keskustelua antirasistisesta toiminnasta. Voit tutustua kampanjaan sen verkkosivustolla.

Antirasismin teemat ovat olleet esillä Taideyliopistossa jo ennen kampanjaa. Tämän vuoden alusta voimaan astuneessa strategiassamme nostimme yhdeksi päätavoitteeksemme olla hyvinvoiva, syrjinnästä vapaa ja kansainvälisesti vetovoimainen yhteisö. 

Strategian toteuttamisen kulmakivi ovat opetussuunnitelmat, joita ollaan parhaillaan uudistamassa. Tulevien taiteilijasukupolvien opetukseen vaikutetaan ennen kaikkea opetussuunnitelmien kautta. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden takaaminen sekä syrjinnän ja rasismin ehkäisy ovat tarjonneet tärkeitä näkökulmia tähän uudistustyöhön. 

Kuluneen vuoden aikana olemme myös päivittäneet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmammeeettiset periaatteemmeepäasiallisen kohtelun ehkäisemisen ohjeistuksemme sekä järjestäneet esihenkilöille ja työntekijöille valmennusta näihin teemoihin liittyen. Koko henkilöstölle avoin inklusiivisuuteen ja moninaisuuteen keskittyvien webinaarien sarja tavoitti ison joukon työntekijöitämme.  

Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden sekä syrjinnän ehkäisyn teemat olivat keskeisiä Taideyliopiston koordinoimassa ArtsEqual-tutkimushankkeessa. Hienoja aloitteita ovat olleet myös tutkimushanke siitä, kuinka näyttelijäntaiteen koulutuksen opiskelijavalintaa voisi kehittää saavutettavammiksi sekä dramaturgian ja näytelmäkirjoittamisen koulutusohjelman pilotti anonyymista valintakoeprosessista. Rasismia on käsitelty myös maaliskuisessa Taidepiste-tapahtumassa.  

Aiomme jatkaa antirasismin teemojen pitämistä esillä yhteisössämme. Henkilöstökoulutusta tullaan järjestämään säännöllisesti, ja tavoitteena on järjestää pitkäkestoisempia koulutuskokonaisuuksia.  

Paljon on siis meneillään. Silti ymmärrän hyvin, että yliopiston toimet voivat tuntua riittämättömiltä ja turhan hitailta.  

Muutoksen suhteelliseen hitauteen vaikuttaa kaksi asiaa. Ensimmäinen niistä on korona, joka on pakottanut meidät osin mukauttamaan prioriteettejamme. Koronan lisäksi toinen, kenties tärkeämpi, asia on se, että kyse on pohjimmiltaan kulttuurinmuutoksesta, jota ei voi pakottaa tapahtumaan, vaan joka syntyy yhteisön kriittisen keskustelun kautta. Yliopistoyhteisömme on moniääninen, moninainen ja varsin autonomisesti toimiva, millä on oma tärkeä arvonsa. Opetuksen ja tutkimuksen vapaus ovat vaalittavia arvoja, joiden itsestään selvyyttä uhkaavat eurooppalaisiakin yliopistoja koskevat merkit ilmaisun- ja ajattelunvapauden kaventumisesta.  

Kulttuurinmuutosta ei siis voi pakottaa, mutta sitä voi kyllä vauhdittaa. Tunnistamme vastuumme tämän muutoksen vauhdittamisessa.  

Olen antirasisti -kampanjassa antirasismi määritellään aktiiviseksi ja toiminnaksi kaikkia rasismin ja syrjinnän muotoja vastaan. Antirasistista toimintaa on mm. työ, joka vähentää etnistä syrjintää, syrjivien rakenteiden ja käytäntöjen vaikutuksia ja kielteisiä ennakkoluuloja.  

Taideyliopisto on sitoutunut antirasismiin. Tämän tavoitteen saavuttamiseen tarvitsemme jokaista yhteisömme jäsentä. Rasismiin ja syrjintään puuttuminen ei ole ainoastaan etniseen tai uskonnollisen vähemmistöön kuuluvien asia. Se on meidän jokaisen vastuulla. 

Tutustu myös näihin

Kuva: Aki-Pekka Sinikoski