Näyttelijäntaiteen koulutusohjelman opiskelijavalintojen kehittäminen

Hankkeessa tutkitaan, keitä, miten ja miksi valitaan opiskelemaan näyttelijöiksi Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun päärakennus Kookos

Esittely

Opiskelijavalinnat ovat näyttelijänkoulutuksen kannalta äärimmäisen oleellinen vaihe, joka edeltää kaikkia muita pedagogisia vaiheita ja luo niille lähtötilanteen. Tärkeyteensä nähden näyttelijäopiskelijoiden valinnat ovat ilmeisen alitutkittu aihe. Tutkimuksella tuotettavalla tiedolla lieneekin laajempaa kiinnostavuutta sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Tutkimuskysymys on: ”Kuinka näyttelijäntaiteen koulutusohjelman valintakokeita voisi kehittää läpinäkyvyyden, saavutettavuuden ja taiteellisen/taidepedagogisen jakamisen näkökulmista?”

Valintojen käytäntöjä ja niihin kytkeytyviä arvoja ja käsityksiä purkamalla hankitaan tietoa mahdollisista läpinäkyvämmistä toimintatavoista ja siitä, kuinka koulutuksen saavutettavuutta sekä näyttelijäopiskelijoiden ja sitä kautta suomalaisten näyttelijöiden diversiteettiä voisi laajentaa. Tutkimus pyrkii myös lisäämään valintakoetilanteissa tapahtuvaa taiteellista ja pedagogista jakamista kaikkien osallisten kesken niin, että pelkän arvioinnin ja karsimisen sijasta tilanne toimisi myös oppimisen paikkana.

Tutkimus toteutetaan taiteellisena toimintatutkimuksena kollaboratiivisella otteella.

Toimintatutkimuksen taustalla vaikuttaa emansipatorinen tiedonintressi. Tutkija tai tutkiva ryhmä toimii keskellä tutkimaansa yhteisöä ja pyrkii oman toimintansa kautta vaikuttamaan siihen rakentavalla tavalla. Oppiminen, uuden tiedon tuottaminen ja yhteisön kehittäminen tapahtuu toiminnan ja käytännön kautta. Valintakoetutkimus on osa näyttelijäntaiteen koulutusohjelman tutkivan opettajuuden hanketta.

Valintakoetutkimus aloitettiin näyttelijäntaiteen koulutusohjelman valintakokeiden yhteydessä vuonna 2020. Tutkimus käynnistettiin näyttelijäntaiteen koulutusohjelman ja tutkimuskeskus Ceradan yhteistyönä. Alkuvuodesta 2022 tutkimus on rahoitettu Suomen akatemian Profi6 -rahoituksella. Rahoitus jatkuu vuoden 2024 loppuun asti.

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen nimi

Keitä, miten ja miksi valitaan opiskelemaan näyttelijöiksi? – Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen koulutusohjelman opiskelijavalintojen kehittäminen

Ajankohta

06/2020-12/2024

Rahoittaja

Hanke on osa Suomen Akatemian rahoittamaa profilointialuetta ”Artistic thinking that is driven by artist pedagogy”.