Konstuniversitetet rekommenderar Coronablinkern – kom också ihåg att följa universitetets säkerhetsanvisningar

Bästa studerande, personal och vänner vid Konstuniveristetet,
  
nu i början av höstsemestern uppdaterar vi den rådande coronasituationen vid universitetet med följande teman:

  • Att följa de allmänna säkerhetsanvisningarna
  • Att ta i bruk Coronablinkern vid Konstuniveristetet
  • Uppdateringar angående resor och emottagande av gäster
  • Frågor och svar om förebyggande av coronaviruset vid Konstuniversitetet

Agera ansvarsfullt – följ de allmänna säkerhetsanvisningarna

Den rådande coronasituationen har en stor inverkan på studier och arbete vid vårt universitet. Det är viktigt att man tar universitetets säkerhetsanvisningar på allvar. Genom att tillsammans agera ansvarsfullt sköter vi om att universitetet kan hålla öppet under den kommande semestern.

Den viktigaste instruktionen är att man inte får komma till universitetet om man är sjuk. Om du har symtom som kan tyda på corona, gå genast till www.omaolo.fi där du kan göra en symtombedömning. Om tjänsten ger dig en rekommendation att gå till provtagning, gå och testa dig. Om du inte längre har symtom och du får ett negativt resultat kan du återgå till vardagen.

Kom också ihåg att följa 1–2 meters säkerhetsavstånd vid universitetet och att tvätta händerna noggrant när du kommer till lokalerna.

Ladda ner Coronablinkern i din mobil

Institutet för hälsa och välfärd har lanserat en avgiftsfri mobilapp Coronablinkern vars syfte är att hjälpa bryta coronavirusets smittkedjor. Med hjälp av appen kan människor själv ta del och påverka i att förhindra spridningen av coronaviruset och skydda sin egen och andras hälsa.

Med hjälp av appen får man veta om man eventuellt har blivit exponerad för coronaviruset och man får information om hur man ska förfara. Därtill kan man anonymt anmäla om sin egen smitta åt andra och på så vis hjälpa till med att bryta smittkedjor.

Konstuniversitetet rekommenderar studerande och personal att ladda Coronablinkern på sina mobiler. Att bry sig om andra och att ta ansvar är en viktig del av bildning som vi behöver speciellt under dessa tider. Vi ska ta hand om varandra också under den kommande semestern.

Så här tar du Coronablinkern i bruk på din mobil:

  • Ladda ner den avgiftsfria mobilappen i din telefon från en appbutik (t.ec. App Store och Google Play).
  • Vidare information och hjälp med nerladdning av appen hittar du på koronavilkku.fi.

Resor och besök

Vi har uppdaterat våra anvisningar angående resor och emottagande av gäster. Vi följer utrikesministeriets anvisningar och rekommenderar att undvika resor utomlands. Vi rekommenderar även att begränsa inrikesresorna till endast helt nödvändiga arbetsresor.

Beslut om resor utomlands under läsåret 2020–2021 fattas av dekanen angående akademiernas personal. Beslut om resor utomlands gällande öppna campus, gemensamma tjänster och gemensam forskning fattas av prorektorn som ansvarar för verksamheten.

Frågor och svar om förebyggande av coronaviruset vid Konstuniversitetet

Universitetets corona-arbetsgrupp har publicerat en artikel om frågor gällande corona vid Konstuniversitetet. 

Coronagruppen uppdaterar artikeln varje vecka.

Förfrågningar

rektor 
Jari Perkiömäki 
050 384 3454