Näin haet ohjauksen maisteriopintoihin

Vuoden 2022 hakuaikataulu, tarvittavat todistukset, ennakkotehtävät ja tietoa valintakokeisiin osallistumisesta.

Tärkeät päivämäärät

● Hakuaika alkaa 5.1.2022

● Hakuaika päättyy 19.1.2022 klo 15 (Suomen aikaa)
– Täytä ja lähetä hakulomake Opintopolussa

● Viimeistään 26.1.2022 klo 15 (Suomen aikaa)
– Lähetä ennakkotehtävät Opintopolun hakulomakkeen kautta
– Lähetä tarvittavat todistukset (koulutus ja kielitaito) Opintopolun hakulomakkeen kautta

● Valintakokeet järjestetään toukokuussa

● Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan 3.6.2022 klo 9 (Suomen aikaa)

● Viimeistään 15.7.2022 klo 15 (Suomen aikaa)
– Ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu yliopistoon  
– Toimita todistus loppuun suoritetusta tutkinnosta (jos olet tullut ehdollisesti hyväksytyksi)

Opintojen kesto ja tutkintokieli

 • Opintojen kesto: 2 vuotta
 • Tutkintokieli: suomi tai englanti

Hakukelpoisuus

Voit hakea ohjauksen maisteriopintoihin jos olet:

 1. suorittanut korkeakoulututkinnon Suomessa ja tutkintoosi sisältyy vähintään 30 ECTS-opintopistettä ohjauksen tai sitä tukevia opintoja 

 2. suorittanut ulkomaisen kandidaattitasoisen tutkinnon (Bachelor’s degree), joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden maisteritason korkeakouluopintoihin ja tutkintoosi sisältyy vähintään 30 ECTS-opintopistettä ohjauksen tai sitä tukevia opintoja

  TAI

 3. jos sinulla on opintojen ja alan työkokemuksen perusteella hankitut, korkeakoulun toteamat riittävät tiedot ja valmiudet. Tässä tapauksessa sinulla tulee olla vähintään 60 ECTS-opintopistettä ohjauksen tai sitä tukevia korkeakouluopintoja suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Lisäksi edellytämme vähintään kahden vuoden päätoimista työskentelyä ohjauksen alalla (vertautuu 120 ECTS-opintopisteen laajuisiin opintoihin).
  Tämä on tarkoitettu sinulle, jolla on jäänyt tutkinnon suorittaminen kesken, tai sinulla on muita taidealan opintoja, esimerkiksi avoimessa yliopistossa suoritettuja.

Hakukelpoisuutesi arvioidaan toimittamasi hakemuksen, todistusten ja muiden selvitysten perusteella.

Hakukelpoisuudestasi tehdään päätös ennen valintakokeeseen kutsumista. Saat tiedon päätöksestä sähköpostitse viimeistään viikolla 9-10.

Ehdollinen hyväksyntä

Osa hakijoista hyväksytään ehdollisesti. Jos suorittamasi korkeakoulututkinto on ollut vielä hakuvaiheessa kesken, sinun tulee toimittaa hakijapalveluihin tutkintotodistus ja opintosuoritusote loppuun suoritetusta tutkinnosta 15.7.2022 klo 15 (Suomen aikaa) mennessä. Voit tehdä lukuvuosi-ilmoittautumisen vasta tämän jälkeen.

Jos et toimita tutkintotodistusta määräaikaan mennessä, menetät sinulle tarjotun opiskelupaikan.

Täydentävät opinnot

Jos tulet hyväksytyksi ilman alempaa korkeakoulututkintoa sinulta voidaan vaatia täydentäviä opintoja koulutusohjelman minimiopintopistelaajuuden lisäksi koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Täydentävien opintojen laajuus voi olla enintään 60 op.

Täydentävät opinnot tulee suorittaa lähtökohtaisesti ensimmäisenä opiskeluvuonna ja ne merkitään opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Saat tiedon mahdollisista vaadituista täydentävistä opinnoista valintapäätöksen yhteydessä.

Hakemiseen liittyvä rajoitus

Et voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin. Jos palautat hakemuksen saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin, otetaan huomioon vain hakemus viisivuotiseen koulutukseen.

Siirto-opiskelijahaku toisesta yliopistosta

Pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa oleva hakija

Kielitaitovaatimus

Ohjauksen maisteriopintojen tutkintokielet ovat suomi tai englanti. Opetuskielet ovat suomi ja/tai englanti.

Ohjelmaan voidaan valita sekä suomen, että englannin kielellä opiskelevia opiskelijoita. Jos ohjelmaan valitaan englannin kielellä opiskelevia uusia opiskelijoita, on osa opetuksesta englanninkielistä koko vuosikurssille.

Jotta voit tulla hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi, sinun on hakuvaiheessa osoitettava opetuskielen mukainen opiskelun kannalta välttämätön kielitaito. Voit osoittaa kielitaidon aiemmalla pohjakoulutuksella, hyväksyttävästi suoritetulla kielitestillä tai muilla aikaisemmilla opinnoilla.

Sinun tulee osoittaa riittävä kielitaito 26.1.2022 klo 15 (Suomen aikaa) mennessä. Liitä Opintopolun hakemukseen tutkinto- tai kielikoetodistus.

Jos osoitat riittävän kielitaidon vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla suomalaisella ylioppilastutkinnolla, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta.

Jos olet saanut koulusivistyksesi Suomessa voit osoittaa kielitaitosi suomeksi tai ruotsiksi riippumatta siitä, haetko suomen- vai ruotsinkieliseen koulutukseen. Mikäli pohjakoulutuksesi on suoritettu eri kielellä kuin hakukohteen opetuskieli, raati arvioi kielitaidon riittävyyden valintakokeen yhteydessä. 

Opiskelijalla on oikeus Teatterikorkeakoulun opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu. Suurin osa ryhmäopetuksesta on kuitenkin suomen ja/tai englannin kielellä.

Teatterikorkeakoulun opetus- ja tutkintokielet

Lukuvuosimaksu

Taideyliopisto perii EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta vieraskielisessä perustutkintokoulutuksessa opiskelevilta opiskelijoilta 5000 euron lukuvuosimaksun lukuvuonna 2021-2022.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnoissa 2021 lukuvuosimaksu koskee hakijoita, jotka hakevat englanninkieliseen koulutukseen;

 • Master’s Degree Programme in Dance Pedagogy (Tanssinopettajan maisteriohjelma)
 • Master’s Degree Programme in Theatre Pedagogy (Teatteriopettajan maisteriohjelma)
 • Master’s Studies in Directing (Ohjauksen maisteriopinnot)

Lisätietoa lukuvuosimaksusta

Arviointikriteerit

Valintojen ennakkotehtävissä ja valintakoetehtävissä kiinnitetään huomiota hakijan:

 • näyttämölliseen, dramaturgiseen ja visuaaliseen hahmotuskykyyn
 • ajattelun ja mielikuvituksen laaja-alaisuuteen
 • kykyyn konkretisoida omaa ajatteluaan näyttämölle
 • kykyyn suunnitella esityksellisiä kokonaisuuksia
 • henkilökohtaiseen ja taiteelliseen reflektiokykyyn

Valintakokeissa kiinnitetään lisäksi huomiota:

 • kykyyn artikuloida ajatteluaan näyttelijöille
 • näyttämölliseen havaintokykyyn
 • kykyyn ohjata kohtausta ja kehittää sitä eteenpäin
 • motivaatioon, sitoutuneisuuteen ja vastuunottokykyyn
 • johtamis- ja vuorovaikutustaitoihin
 • soveltuvuuteen alalle ja korkeakouluopintoihin

Ennakkotehtävät

Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä. Ennakkotehtävät tehdään suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Sivu on A4-kokoa ja siinä saa olla n. 30 riviä kirjoitettua tekstiä (riviväli 1.5, fonttikoko 12). Merkitse nimesi jokaiseen tehtävään.

1. Kolme valokuvaa

Ota kolme valokuvaa aiheesta rakkaus. Voit sommitella kuvat yhdelle tiedostolle tai tehdä kolme erillistä tiedostoa. Kiinnitä huomiota havaintoosi aiheesta, rajaukseen, kompositioon ja tunnelmaan.
Nimeä tiedosto/tiedostot: sukunimi_etunimi_rakkaus1, rakkaus2 jne.

2. Esityssuunnitelma

Tee esityssuunnitelma Federico García Lorcan näytelmästä Yerma (Suomennos Silja Ylitalo, Savukeidas kustannus). Voit myös käyttää ruotsin- tai englanninkielistä käännöstä tekstistä. Pituus korkeintaan yksi A4 ja kuva. Nimeä tiedosto/tiedostot: sukunimi_etunimi_yerma, yearma_kuva

a) Minkälaisen esityksen tekisit näytelmän pohjalta? Mikä on oma näkökulmasi Lorcan näytelmään?  

b) Miten ohjaajan näkökulmasi vaikuttaa esityksen toteutukseen? Minkälainen tila, näyttelemisen tapa, visuaalisuus, äänimaailma ja atmosfääri eli tunnelma esityksessäsi on? Ole konkreettinen. 

c) Valitse yksi kuva, josta käy ilmi esityksen tyylilaji. 

3. Esityssuunnitelma

Tee esityssuunnitelma Franz Kafkan novellin Nälkätaiteilija pohjalta. Pituus korkeintaan yksi A4 ja kuva. Nimeä tiedosto/tiedostot: sukunimi_etunimi_nalkataiteilija, nalkataiteilija_kuva

a) Miten dramatisoisit novellin näyttämölle? Mikä on oma näkökulmasi Kafkan novelliin? Mitkä asiat sisällön ja muodon suhteen dramatisoinnissasi korostuvat? 

b) Minkälaisen esityksen tekisit dramatisointisi pohjalta? Miten ohjaajan näkökulmasi vaikuttaa esityksen toteutukseen? Minkälainen tila, näyttelemisen tapa, visuaalisuus, äänimaailma ja atmosfääri eli tunnelma esityksessäsi on? Ole konkreettinen. 

c) Valitse yksi kuva, joka kuvaa parhaiten esityksen tunnelmaa.  

4. Video

Mikä on pimeä puolesi? Entä mikä valoisa? Mieti, miten nämä tulevat esille sinussa. Tee aiheen pohjalta video. Sinun on itse esiinnyttävä videossa. Videon pituus on 1 minuutti. Tallennetta ei saa leikata tai käsitellä efekteillä. Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_video

5. Ominaislaatu

Erittele omaa taiteellista ominaislaatuasi edellisten tehtävien perusteella. Mitkä asiat tekemissäsi tehtävissä nousevat tärkeiksi? Mitä tehtävät kertovat suhteestasi maailmaan ja näyttämöön? Pituus korkeintaan puolikas A4. Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_ominaislaatu

6. Selvitys

Tee selvitys aikaisemmasta taiteellisesta toiminnastasi ja työkokemuksestasi sekä mahdollisista opinnoistasi esittävien taiteiden ja ohjauksen alueella. Liitä hakemukseesi ansioluettelo ja portfolio, joka sisältää kuvauksen vähintään kolmesta taiteellisesta työstäsi ja/tai videokooste, korkeintaan 10 minuuttia. Kuvausten tulee sisältää keskeiset tiedot esityksestä, esityspaikasta, työryhmästä ja esityksen tuottaneesta teatterista.  
Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_selvitys

7. Motivaatiokirje

Kirjoita motivaatiokirje, jossa perustelet, miksi tarvitset ohjauksen maisteriopintoja. Pituus korkeintaan 1 A4. Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_motivaatiokirje

8. Kysymys

Muotoile oma ohjaajantaiteen piiriin kuuluva taiteellinen kysymys, johon haluaisit syventyä maisteriopinnoissasi. Perustele, miten taiteellinen kysymyksesi kytkeytyy aikaisempaan taiteelliseen toimintaasi ja taiteelliseen ominaislaatuusi. Pituus korkeintaan 1 A4. 
Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_kysymys

Näin haet

Löydät ohjauksen maisteriopinnot Opintopolusta nimellä:
Maisterihaku: ohjaus, teatteritaiteen maisteri (2 v)

1. Täytä ja lähetä sähköinen hakulomake

Täytä sähköinen hakulomake hakuaikana 5.1. – 19.1.2022 klo 15 (Suomen aikaa) mennessä Opintopolussa.

2. Toimita ennakkotehtävät ja liitteet

Toimita ennakkotehtävät ja liitteet 26.1.2022 klo 15 (Suomen aikaa) mennessä Opintopolussa.

 • Ennakkotehtävät
  Nimeä ennakkotehtävätiedostot tehtävänannon yhteydessä ilmoitetun ohjeen mukaisesti.

 • Koulutustaustan osoittavat dokumentit
  Toimita tutkintotodistus ja opintosuoritusote. Jos suorittamasi tutkinto on vielä kesken, toimita opintosuoritusote ja opiskelutodistus.
  Nimeä tiedostot sukunimi_etunimi_dokumentin nimi, esim.: sukunimi_etunimi_tutkintotodistus, sukunimi_etunimi_opintosuoritusote

 • Diploma Supplement (DS)
  Jos haet ulkomaisella tutkinnolla toimita DS. Jos Diploma Supplementia ei ole saatavilla toimita erillinen selvitys ulkomaisen tutkinnon asemasta opiskelumaan koulutusjärjestelmässä ja kuvaus tutkinnon laajudesta.
  Nimeä tiedosto sukunimi_etunimi_dokumentin nimi, esim.: sukunimi_etunimi_ds

 • Osoitus kielitaidosta
  Toimita todistus opetuskielen mukaisesta kielitaidosta, mikäli sitä ei voida todentaa suorittamasi korkeakoulututkinnon tutkintotodistuksesta.
  Nimeä tiedosto sukunimi_etunimi_dokumentin nimi, esim.: sukunimi_etunimi_yki

Sinun on toimitettava ammattikääntäjän tekemä käännös todistusliitteistä, mikäli ne eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Materiaalien toimittaminen Opintopolku-järjestelmässä

Täytettyäsi sähköisen hakulomakkeen Opintopolku.fi -palvelussa, toimita ennakkotehtävät ja/tai muu vaadittu materiaali Taideyliopistoon Opintopolun hakulomakkeen kautta annettuun määräaikaan mennessä. Voit täydentää hakemustasi liitteiden osalta joko Oma Opintopolku -palvelussa tai sähköpostitse saamassasi vahvistusviestissä olevan muokkauslinkin kautta.

Tarkista vielä ennen hakemuksen edelleen lähettämistä, että olet ladannut kaikki tarvittavat liitteet mukaan hakemukseesi ja että materiaali aukeaa ja toimii niin kuin on tarkoitus.

Nimeä tiedostot ilmoitetun ohjeen mukaisesti. Älä käytä tiedostoja nimetessä skandinaavisia merkkejä (å, ä, ö) tai erikoismerkkejä.

Järjestelmä hyväksyy seuraavat audio- / video- / dokumentti- / kuvaformaatit:

 • Audio – mp3, m4a, aiff, wma, wav, aac
 • Video – mpeg, mpg, mp4, mov, avi, wmv, m4v, vob (suosittelemme mp4 formaattia)
 • Dokumentit – kaikki tekstitiedot toimitetaan pdf-formaatissa
 • Kuvat – jpeg, png, gif, jpg

Suurin sallittu tiedostokoko on 1 GB.

Varmista, että tietokoneesi ja internet-selaimesi on ajan tasalla (päivitetty). Käytä materiaalien lataamiseen vakaata internet-yhteyttä. Varmista, ettei koneesi mene virransäästö-tilaan kesken latausten.

Hakemuksen (hakulomake, ennakkotehtävät, liitteet) lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Vain osittain ladatut ja puutteelliset ennakkotehtävät hylätään. Sähköpostitse tai sähköpostin liitteenä toimitettuja ennakkotehtäviä ei käsitellä.

Lataa materiaalit järjestelmään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Suuret tiedostot saattavat latautua jopa useamman tunnin ajan, mikäli järjestelmässä on ruuhkaa. Voit nopeuttaa esim. videon toimitusta pakkaamalla videotiedoston pienemmäksi. Aloita materiaalien lataaminen jo hyvissä ajoin ennen määräaikaa.

Materiaalien toimittaminen ulkopuoliseen järjestelmään

Suosittelemme, että lataat materiaalit suoraan Opintopolkuun. Mikäli näyte sisältää arkaluonteisia tietoja, on erityisen tärkeää käyttää palautukseen Opintopolkua.

Mikäli haluat esimerkiksi Opintopolkulatauksen ruuhkautumisriskin vuoksi toimittaa linkin Opintopolun ulkopuoliseen järjestelmään (esim. Youtube, Vimeo, Soundcloud), linkki tulee ladata Opintopolkuun pdf-tiedostona (esim. osana teosportfoliota tai erillisenä tiedostona, joka sisältää vain linkin/linkit).

Näytteen tulee olla ladattuna määräaikaan mennessä, eikä siihen voi enää sen jälkeen tehdä muutoksia.

Opintopolun ulkopuoliseen järjestelmään ohjaavan linkin tulee olla alkuperäisessä muodossaan, eli siitä ei saa tehdä lyhytlinkkiä (url shortener). Linkin tulee johtaa suoraan näytteeseen, eli ei esimerkiksi koostesivulle, jossa on uusia linkkejä. Varmista, että linkki toimii koko hakukierroksen ajan, ja että näytteet merkitään järjestelmän asetuksissa yksityisiksi (esimerkiksi Vimeossa valitse yksityisyysasetus ”Private”, YouTubessa ”Unlisted”, Soundcloudissa ”Private”). Voit halutessasi suojata näytteen salasanalla, joka tulee toimittaa Taideyliopistoon linkin lisäksi (tässä tapauksessa ota yhteyttä Teatterikorkeakoulun hakijapalveluihin).

Näyte tulee säilyttää ko. järjestelmässä vähintään 6 kuukauden ajan hakuajan päättymisestä.

Taideyliopisto ei vastaa kolmansien osapuolten tarjoamien järjestelmien tietoturvariskeistä, mahdollisista tekijänoikeusloukkauksista, kopiosuojattujen ääniraitojen mykistämisistä tai käyttöehdoista. Huomioi myös, että kolmannet osapuolet yleensä tallentavat tietoja käyttäjäprofiileihin ja käyttävät niitä mainontaan, markkinatutkimuksiin ja/tai muihin kaupallisiin tavoitteisiin.

Valintakokeet

Valinnat ovat kolmivaiheiset.

1. vaihe: Ennakkotehtävät. Opintopolun hakemus sekä ennakkotehtävien ja liitteiden toimittaminen.

Hakijoiden hakukelpoisuuspäätöksistä lähetetään hakijoille tieto sähköpostitse viimeistään viikolla 9-10. Ennakkotehtävien perusteella jatkoon päässeille lähetetään sähköpostitse kutsu toiseen vaiheeseen viimeistään viikolla 17 sekä mahdolliset lisätehtävät. Annettua valintakoeaikaa ei vaihdeta. Myös ennakkotehtävien perusteella karsituille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

Valintakokeiden vaiheet 2-3 järjestetään etänä, hakija osallistuu Zoom-ohjelman välityksellä.

2. vaihe       ma 9.5. – ti 10.5. (hakija osallistuu molempina päivinä)
3. vaihe       ke 11.5.

Hakijoita karsitaan jokaisessa vaiheessa, myös välikarsinta eri vaiheissa on mahdollista.

Valintakokeissa hakija:  
– suorittaa ryhmä-, yksilö- ja kirjoitustehtäviä
– ohjaa näyttelijöitä
– osallistuu haastatteluun

Valintakokeiden yksilötehtävät voi suorittaa joko suomen, ruotsin tai englannin kielellä, ryhmätehtävät ainoastaan suomen ja/tai englannin kielellä.

Lisätietoa valintakokeista ja arvostelukriteereistä

Yksilölliset järjestelyt valintakokeissa

Opiskelijavalinnan tulosten julkaisu

Teatterikorkeakoulu julkaisee valintakokeiden tulokset 12.5. ja 3.6. Opintopolussa ja Taideyliopiston www-sivuilla. Voit hakulomaketta täyttäessäsi valita, ettei nimeäsi saa julkaista verkossa.

Opiskelijavalinnan tulos 12.5. klo 9

 • Tanssinopettajan maisteriohjelma
 • Teatteriopettajan maisteriohjelma

Opiskelijavalinnan tulos 3.6. klo 9

 • Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelma
 • Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen maisteriopinnot
 • Esittävien taiteiden lavastuksen koulutusohjelma
 • Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma (suomenkielinen)
 • Kirjoittamisen koulutusohjelma
 • Ohjauksen koulutusohjelma
 • Ohjauksen maisteriopinnot
 • Tanssitaiteen koulutusohjelma
 • Valosuunnittelun koulutusohjelma
 • Valosuunnittelun maisteriopinnot
 • Äänisuunnittelun koulutusohjelma
 • Äänisuunnittelun maisteriopinnot

Hyväksytyille ja mahdollisille varasijoilla oleville lähetetään tieto valintakokeiden tuloksista sähköpostitse valintapäätösten julkaisupäivänä. Muille hakijoille ei ilmoiteta valinnan tuloksista sähköpostitse.

Valinnan tulosta voi myös tiedustella sähköpostitse hakijapalveluista.

Aloituspaikat ja varasijat

Hakijan oikeus hakea oikaisua opiskelijavalintapäätökseen

Opiskelupaikan vastaanotto

Ilmoita otatko sinulle tarjotun opiskelupaikan vastaan viimeistään 15.7.2021 klo 15.00 (Suomen aikaa).

Jos sinulla on suomalainen henkilötunnus, ota paikka vastaan Oma Opintopolku -palvelussa.

Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, Opintopolku-järjestelmä lähettää sinulle sähköpostiviestin. Kyseinen viesti sisältää linkin, jonka kautta pääset ilmoittamaan, otatko paikan vastaan.

Ilmoituksesi opiskelupaikan vastaanottamisesta on sitova. Jos haluat kuitenkin luopua opiskelupaikasta otettuasi sen ensin vastaan, sinun katsotaan vastaanottaneen opiskelupaikan ko. lukukautena (ks. yhden korkeakoulupaikan säännös).

Jos et ota opiskelupaikkaa vastaan määräaikaan mennessä, menetät sinulle tarjotun opiskelupaikan.

Yliopistoon ilmoittautuminen

Uusille opiskelijoille lähetetään ilmoittautumisohjeet hyväksymismateriaalin liitteenä. 

Poissaolo ensimmäisenä opiskeluvuonna

Opintojen aloittaminen

Kevään 2021 opiskelijavalinnoissa valittavat uudet opiskelijat aloittavat opintonsa koulutusohjelmasta riippuen elo-syyskuussa 2021.

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Hakijapalvelut neuvoo Teatterikorkeakoulun opiskelijavalintaan liittyvissä kysymyksissä.

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse tai puhelimitse.

Sähköposti: teak.hakijapalvelut@uniarts.fi
Puhelinnumero: 050 349 6672

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Tutustu koulutuksen sisältöön