Teatterikorkeakoulun aloituspaikat ja varasijat

Hyväksyttävien uusien opiskelijoiden määrät

Kolmevuotinen kandidaatin koulutusohjelma

 • kirjoittamisen koulutusohjelma – uusia opiskelijoita otetaan 8
 • tanssitaiteen koulutusohjelma – uusia opiskelijoita otetaan 16

Viisivuotiset kandidaatin ja maisterin koulutusohjelmat

 • dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelma – uusia opiskelijoita otetaan 4
 • esittävien taiteiden lavastuksen koulutusohjelma – uusia opiskelijoita otetaan 4
 • näyttelijäntaiteen koulutusohjelma (suomenkielinen) – uusia opiskelijoita otetaan 12
 • ohjauksen koulutusohjelma – uusia opiskelijoita otetaan 4
 • valosuunnittelun koulutusohjelma – uusia opiskelijoita otetaan 4
 • äänisuunnittelun koulutusohjelma – uusia opiskelijoita otetaan 4

Kaksivuotiset maisteriopinnot (koulutusohjelman syventävät opinnot)

 • dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen maisteriopinnot – uusia opiskelijoita otetaan 1
 • ohjauksen maisteriopinnot – uusia opiskelijoita otetaan 2
 • valosuunnittelun maisteriopinnot – uusia opiskelijoita otetaan 2
 • äänisuunnittelun maisteriopinnot – uusia opiskelijoita otetaan 2

Kaksivuotiset maisteriohjelmat

 • Tanssinopettajan maisteriohjelma – uusia opiskelijoita otetaan 10
 • Teatteriopettajan maisteriohjelma – uusia opiskelijoita otetaan 12

Mikäli koulutus-/maisteriohjelmaan ei ole riittävästi valintakriteerit täyttäviä hakijoita, voidaan erillisellä päätöksellä ottaa vähemmän opiskelijoita kuin tässä esitetty hyväksyttävien opiskelijoiden määrä.
Kaikkiin hakukohteisiin ei välttämättä hyväksytä uusia opiskelijoita, mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei ole.

Hakija ei voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin (dramaturgia ja näytelmän kirjoittaminen, ohjaus, valosuunnittelu, äänisuunnittelu). Jos hakija palauttaa hakemuksen saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin, otetaan huomioon vain hakemus viisivuotiseen koulutukseen.

Varasijat

Joihinkin hakukohteisiin voidaan valita opiskelijoita myös varasijoille. Myös varasijalle sijoitettavan on täytettävä kyseessä olevan hakukohteen valintakriteerit.

Opiskelupaikka voi vapautua varasijalaiselle vain, jos joku kyseessä olevaan hakukohteeseen valituista ei ota opiskelupaikkaa vastaan tai jos ehdollisesti valittu hakija ei toimita vaadittua todistusta määräaikaan mennessä.

Mikäli hakukohteeseen ei valita uusia opiskelijoita, ei hakijoita voida myöskään asettaa varasijajonoon kyseessä olevassa hakukohteessa.