Teatterikorkeakoulun aloituspaikat ja varasijat

Hyväksyttävien uusien opiskelijoiden määrät

Viisivuotiset kandidaatin ja maisterin koulutusohjelmat

 • dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelma – uusia opiskelijoita otetaan 4
 • esittävien taiteiden lavastuksen koulutusohjelma – uusia opiskelijoita otetaan 4
 • näyttelijäntaiteen koulutusohjelma (ruotsinkielinen) – uusia opiskelijoita otetaan 12
 • näyttelijäntaiteen koulutusohjelma (suomenkielinen) – uusia opiskelijoita otetaan 12
 • ohjauksen koulutusohjelma – uusia opiskelijoita otetaan 4
 • valosuunnittelun koulutusohjelma – uusia opiskelijoita otetaan 4
 • äänisuunnittelun koulutusohjelma – uusia opiskelijoita otetaan 4

Kaksivuotiset maisteriopinnot (koulutusohjelman syventävät opinnot)

 • esittävien taiteiden lavastuksen maisteriopinnot – uusia opiskelijoita otetaan 2
 • näyttelijäntaiteen maisteriopinnot (ruotsinkielinen) – uusia opiskelijoita otetaan 3
 • näyttelijäntaiteen maisteriopinnot (suomenkielinen) – uusia opiskelijoita otetaan 6
 • ohjauksen maisteriopinnot – uusia opiskelijoita otetaan 2
 • valosuunnittelun maisteriopinnot – uusia opiskelijoita otetaan 2
 • äänisuunnittelun maisteriopinnot – uusia opiskelijoita otetaan 2

Kaksivuotiset maisteriohjelmat

 • Comparative Dramaturgy and Performance Research -maisteriohjelma – uusia opiskelijoita otetaan 3
 • kirjoittamisen maisteriohjelma – uusia opiskelijoita otetaan 6
 • koreografian maisteriohjelma – uusia opiskelijoita otetaan 5
 • Live Art and Performance Studies –maisteriohjelma – uusia opiskelijoita otetaan 7
 • tanssijantaiteen maisteriohjelma – uusia opiskelijoita otetaan 12

Mikäli koulutus-/maisteriohjelmaan ei ole riittävästi valintakriteerit täyttäviä hakijoita, voidaan erillisellä päätöksellä ottaa vähemmän opiskelijoita kuin tässä esitetty hyväksyttävien opiskelijoiden määrä.
Kaikkiin hakukohteisiin ei välttämättä hyväksytä uusia opiskelijoita, mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei ole.

Huom! Hakija ei voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin (esittävien taiteiden lavastus, näyttelijäntaide, ohjaus, valosuunnittelu, äänisuunnittelu). Jos hakija palauttaa hakemuksen saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin, otetaan huomioon vain hakemus viisivuotiseen koulutukseen.

Varasijat

Joihinkin hakukohteisiin voidaan valita opiskelijoita myös varasijoille. Myös varasijalle sijoitettavan on täytettävä kyseessä olevan hakukohteen valintakriteerit.

Opiskelupaikka voi vapautua varasijalaiselle vain, jos joku kyseessä olevaan hakukohteeseen valituista ei ota opiskelupaikkaa vastaan tai jos ehdollisesti valittu hakija ei toimita vaadittua todistusta määräaikaan mennessä.

Mikäli hakukohteeseen ei valita uusia opiskelijoita, ei hakijoita voida myöskään asettaa varasijajonoon kyseessä olevassa hakukohteessa.