Teaterhögskolans antal nya studerande och reservplatser

Urval 2024 – Antal nya studerande som antas

De treåriga kandidatprogrammen

 • utbildningsprogrammet i danskonst – nya studerande antas 16
 • utbildningsprogrammet i skrivande – nya studerande antas 10

De femåriga magisterprogrammen (kandidat+magister)

 • utbildningsprogrammet i dramaturgi och skrivande av pjäser – nya studerande antas 4
 • utbildningsprogrammet i ljuddesign – nya studerande antas 4
 • utbildningsprogrammet i ljusdesign – nya studerande antas 4
 • utbildningsprogrammet i regi – nya studerande antas 4
 • utbildningsprogrammet i scenografi – nya studerande antas 4
 • utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på finska) – nya studerande antas 12

De tvååriga magisterstudier (utbildningsprogrammets fördjupade studier)

 • magisterstudier i dramaturgi och skrivande ac pjäser – nya studerande antas 1
 • magisterstudier i ljuddesign – nya studerande antas 2
 • magisterstudier i ljusdesign – nya studerande antas 2
 • magisterstudier i regi – nya studerande antas 2
 • magisterstudier i skådespelarkonst (på svenska) – nya studerande antas 3

De tvååriga magisterprogrammen

 • magisterprogrammet i danspedagogik – nya studerande antas 10
 • magisterprogrammet i teaterpedagogik – nya studerande antas 12

Du kan inte samtidigt söka till den femåriga utbildningen och till de tvååriga magisterstudierna inom samma utbildningsprogram. Om du skickar en ansökan både till den femåriga utbildningen och till de tvååriga magisterstudierna i samma utbildningsprogram, beaktas enbart ansökan till den femåriga utbildningen.

Reservplatser

Ansökningsalternativ kan också placera sökande på reservplatser. Även en sökande som är på reservplats ska uppfylla urvalskriterierna för ansökningsmålet.

Den som är på reservplats kan bli antagen bara om någon som har blivit antagen till ansökningsalternativet i fråga beslutar att inte ta emot den erbjudna studieplatsen eller om någon som har blivit villkorligt antagen inte lämnar in de obligatoriska dokumenten inom utsatt tid.