Teaterhögskolans antal nya studerande och reservplatser

Urval 2023 – Antal nya studerande som antas

De femåriga magisterprogrammen (kandidat+magister)

 • utbildningsprogrammet i design för scenkonst – nya studerande antas 4
 • utbildningsprogrammet i dramaturgi och skrivande av pjäser – nya studerande antas 4
 • utbildningsprogrammet i ljuddesign – nya studerande antas 4
 • utbildningsprogrammet i ljusdesign – nya studerande antas 4
 • utbildningsprogrammet i regi – nya studerande antas 4
 • utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på finska) – nya studerande antas 12
 • utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på svenska) – nya studerande antas 12

De tvååriga magisterstudier (utbildningsprogrammets fördjupade studier)

 • magisterstudier i design för scenkonst – nya studerande antas 2
 • magisterstudier i ljuddesign – nya studerande antas 2
 • magisterstudier i ljusdesign – nya studerande antas 2
 • magisterstudier i regi – nya studerande antas 2
 • magisterstudier i skådespelarkonst (på finska) – nya studerande antas 6

De tvååriga magisterprogrammen

 • magisterprogram Comparative Dramaturgy and Performance Research (double-degree) – nya studerande antas 3
 • magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans – nya studerande antas 12
 • magisterprogrammet i koreografi – nya studerande antas 5
 • magisterprogram Live Art and Performance Studies – nya studerande antas 7
 • magisterprogrammet i skrivande – nya studerande antas 9

Du kan inte samtidigt söka till den femåriga utbildningen och till de tvååriga magisterstudierna inom samma utbildningsprogram. Om du skickar en ansökan både till den femåriga utbildningen och till de tvååriga magisterstudierna i samma utbildningsprogram, beaktas enbart ansökan till den femåriga utbildningen.

Reservplatser

Ansökningsalternativ kan också placera sökande på reservplatser. Även en sökande som är på reservplats ska uppfylla urvalskriterierna för ansökningsmålet.

Den som är på reservplats kan bli antagen bara om någon som har blivit antagen till ansökningsalternativet i fråga beslutar att inte ta emot den erbjudna studieplatsen eller om någon som har blivit villkorligt antagen inte lämnar in de obligatoriska dokumenten inom utsatt tid.