Teaterhögskolans antal nya studerande och reservplatser

Antal nya studerande som antas

De treåriga kandidatprogrammen

 • utbildningsprogrammet i skrivande – nya studerande antas 8
 • utbildningsprogrammet i danskonst – nya studerande antas 16

De femåriga magisterprogrammen (kandidat+magister)

 • utbildningsprogrammet i design för scenkonst – nya studerande antas 4
 • utbildningsprogrammet i dramaturgi och skrivande av pjäser – nya studerande antas 4
 • utbildningsprogrammet i ljuddesign – nya studerande antas 4
 • utbildningsprogrammet i ljusdesign – nya studerande antas 4
 • utbildningsprogrammet i regi – nya studerande antas 4
 • utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på finska) – nya studerande antas 12

De tvååriga magisterstudier (utbildningsprogrammets fördjupade studier)

 • magisterstudier i dramaturgi och skrivande av pjäser – nya studerande antas 1
 • magisterstudier i ljuddesign – nya studerande antas 2
 • magisterstudier i ljusdesign – nya studerande antas 2
 • magisterstudier i regi – nya studerande antas 2

De tvååriga magisterprogrammen

 • magisterprogrammet i danspedagogik – nya studerande antas 10
 • magisterprogrammet i teaterpedagogik – nya studerande antas 12

Såvida det till utbildningsprogrammet inte finns tillräckligt många sökande som uppfyller urvalskriterierna kan det beslutas att ta in ett mindre antal studerande än antalet antagna studerande som anges ovan.

Du kan inte samtidigt söka till den femåriga utbildningen och till de tvååriga magisterstudierna inom samma utbildningsprogram (dramaturgi och skrivande av pjäser, regi, ljusdesign, ljuddesign). Om du skickar en ansökan både till den femåriga utbildningen och till de tvååriga magisterstudierna i samma utbildningsprogram, beaktas enbart ansökan till den femåriga utbildningen.

Reservplatser

Några ansökningsalternativ kan också placera sökande på reservplatser. Även en sökande som är på reservplats ska uppfylla urvalskriterierna för ansökningsmålet.

Den som är på reservplats kan bli antagen bara om någon som har blivit antagen till ansökningsalternativet i fråga beslutar att inte ta emot den erbjudna studieplatsen eller om någon som har blivit villkorligt antagen inte lämnar in de obligatoriska dokumenten inom utsatt tid.

Om nya studerande inte antas till ansökningsmålet kan sökande inte heller placeras på reservplats för ansökningsmålet.