Yhden korkeakoulupaikan säännös

Voit ottaa kerrallaan vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Yhden korkeakoulupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja. Yhden korkeakoulupaikan säännös lyhyesti:

  • Hakija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan
  • Säännös koskee myös yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja
  • Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin
  • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja

Hakijalla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.