Bestämmelsen om en högskoleplats

Bestämmelsen om en högskoleplats gäller både gemensam ansökan, separata ansökningar och universitetens ansökningar till utbildning som leder till påbyggnadsexamen (licentiat, doktor). Bestämmelsen om en högskoleplats i korthet:

  • Sökanden kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin
  • Bestämmelsen gäller också studier för universitetens påbyggnadsexamina, dvs. licentiat- och doktorsexamina
  • Bestämmelsen gäller inte om sökanden tar emot en högskoleplats inom ansökan om överflyttning
  • Bestämmelsen gäller inte Polisyrkeshögskolan, Högskolan på Åland eller utländska högskolor

Den sökande kan ha studierätt för flera examina, dvs. flera studieplatser inom utbildning som leder till högskoleexamen, men man bör ta emot studieplatserna under olika terminer.