Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Suomen kielen taidon osoittaminen suomenkielisessä maisteri-hakukohteessa

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2023

Voit osoittaa suomen kielen taitosi jollakin seuraavista tavoista.

Voit osoittaa kielitaitosi tutkinnolla

● Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä

● Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998; 714/2018) mukaisista tai vastaavista opinnoista saamassaan päättötodistuksessa saanut hyväksytyn arvosanan äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärästä tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärästä

● Korkeakoulututkinto, jonka opetuskielenä on suomi

● Korkeakoulututkinto, jossa suomen kieli (tai vastaava) pääaineena

● Opetushallituksen Yleinen kielitutkinto (YKI) suomen kielessä: keskitason tutkinto
– suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
– vaihtoehtoisesti ylimmän tason (tasot 5 ja 6) kokeesta vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti (eri tutkintokertoja voi yhdistellä)

● Valtionhallinnon suomen kielen suullinen ja kirjallinen kielitutkinto
– suoritettu arvosanalla hyvä

● Yhdistelmä Yleisestä kielitutkinnosta ja Valtionhallinon kielitutkinnosta:
– Yleisen kielitutkinnon tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon suullinen osa suoritettu arvosanalla hyvä
TAI
– Yleisen kielitutkinnon puheen ymmärtämisen ja puhumisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallinen osa suoritettu arvosanalla hyvä

Voit osoittaa kielitaitosi seuraavilla suorituksilla (myös ilman suoritukseen liittyvän tutkinnon suorittamista)

● Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) suoritettu vähintään arvosanalla approbatur (A)
TAI
suomi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla approbatur (A)

● Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän (A-kieli) mukainen suomen kielen koe suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)

● Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän (B-kieli) mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)

● IB-tutkinto
– A-tason, A1-tason tai A2-tason suomi suoritettu vähintään arvosanalla 2
– B-tason suomi suoritettu vähintään arvosanalla 5

● EB-tutkinto
– suomi L1-kielenä tai L2-kielenä suoritettu hyväksytysti (vuonna 2020 tai sitä ennen vähintään arvosana 4.00, vuonna 2021 tai sen jälkeen suoritettu vähintään arvosana 5.00)
– suomi ONL-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8.00

● RP- tai DIA-tutkinto
– suomi äidinkielenä -kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (arvosana 4)
– suomi toisena kielenä CEFR-tasolla B2 suoritettu vähintään arvosanalla 8

● Korkeakouluopinnot
– olet tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
– olet tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
– olet suorittanut suomen kielessä vähintään 60 op / 35 ov opinnot
– olet suorittanut korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä

● Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu