Att visa kunskaper i finska när man söker till finskspråkiga magister-ansökningsmål

Du kan bevisa dina kunskaper i finska på följande sätt.

Du kan bevisa dina språkkunskaper med examen

● Grundläggande utbildningen, andra stadiets utbildning eller en annan examen som ger högskolebehörighet avlagt på finska

● Godkänt vitsord i finska som modersmål i avgångsbetyget som gäller studier som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller i gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande studier

● Högskoleexamen med finska som undervisningsspråk

● Högskoleexamen med finska språket som huvudämne

● Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) i finska
– avlagd på nivå 4 i alla delprov (textförståelse, skriftliga färdigheter, talförståelse och muntliga färdigheter)
– alternativt har minst tre delprov av provet på den högsta nivån (nivåerna 5 och 6) avlagts med godkänt resultat (olika examenstillfällen kan kombineras)

● Språkexamen i finska för statsförvaltningen, muntlig och skriftlig färdighet
– vitsordet goda kunskaper

● En kombination av den allmänna språkexamen och språkexamen för statsförvaltningen:
– Delproven i textförståelse och skriftliga färdigheter för allmän språkexamen har avlagts på färdighetsnivå 4 och den muntliga delen av språkexamen för statsförvaltningen har avlagts med vitsordet god
ELLER
– delproven i talförståelse och muntliga färdigheter för allmän språkexamen har avlagts på färdighetsnivå 4 och den skriftliga delen av språkexamen för statsförvaltningen har avlagts med vitsordet god

Du kan bevisa dina språkkunskaper med följande prestationer (även utan examen i anslutning till prestationen)

● Minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E) i det finländska studentexamensprovet i finska, lång lärokurs (A-språk)

● Vitsordet laudatur (L) i det finländska studentexamensprovet i finska, medellång lärokurs (B-språk)

● IB-examen
– minst vitsordet 2 i provet i finska på A-nivå, A1-nivå eller A2-nivå
– minst vitsordet 5 i provet i finska på B-nivå

● EB-examen
– Godkänt vitsord i finska som L1-språk eller L2-språk (minst vitsord 4.00 år 2020 eller tidigare, minst vitsord 5.00 år 2021 eller senare)
– Finska som ONL-språk med minst vitsordet 8,00

● RP- eller DIA-examen
– ett godkänt vitsord (vitsordet 4) i det skriftliga provet i finska som modersmål
– minst vitsordet 8 i finska som andraspråk

● Högskolestudier
– som omfattar åtminstone ett skriftligt examensarbete för en lägre högskoleexamen
– som omfattar ett godkänt mognadsprov som avlagts vid högskolan på finska
– som omfattar grund- och ämnesstudier (60 sp/35 sv) i finska språket vid högskolan
– där ett språkprov i finska eller språkstudier som avlagts vid högskolan och ingår i examen eller språkstudier som påvisar muntliga och skriftliga kunskaper i finska (som andra inhemska språk) har avlagts vid högskolan med minst vitsordet goda.

● Studier i finska vid distansskolan Kulkuri som motsvarar lärokursen i den grundläggande utbildningen har slutförts med godkänt resultat