Pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa oleva hakija

Käytäntömme liittyen pakolaisen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevien hakijoiden kohteluun.

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa tai turvapaikanhakija, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, hakija voidaan siitä huolimatta todeta hakukelpoiseksi.

Hakijan tulee toimittaa luotettava selvitys hakukelpoisuuden osoittavasta tutkinnosta ja lisäselvitys siitä, miksi asiakirjat eivät ole saatavilla. Tämän lisäksi hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella taikka todistus sellaisen hakemuksen vireilläolosta). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä hakijapalveluihin hakukelpoisuusliitteiden toimitusmääräaikaan mennessä.

Taideyliopisto ratkaisee hakukelpoisuuden annetun selvityksen perusteella.

Pakolaisasemassa hakevan on todennettava yliopiston vaatima kielitaito.