Sökande som är flykting eller en person som kan jämställas med en flykting

Om den sökande är flykting eller i sådan ställning som kan jämställas med en flykting eller asylsökande men kan inte bevisa sin examen med dokument, kan den sökande ändå konstateras vara ansökningsbehörig.

Den sökande måste lämna in en tillförlitlig utredning om den examen som ger ansökningsbehörighet och en tilläggsutredning om varför dokumenten inte finns tillhanda. Dessutom ska den sökande ha ett myndighetsbeslut över sin flyktingstatus (asylbeslut eller uppehållstillstånd på grund av skydd eller intyg över anhängig ansökan för asyl ). Den sökande ska lämna in en kopia av detta beslut till ansökningsservicen före tidsfristen för inlämning av ansökningsbehörighetsbilagor har gått ut.

Konstuniversitetet avgör om den sökande är behörig på basis av den utredningen.

En sökande med flyktingstatus måste påvisa att hen har de språkkunskaper som universitetet kräver.