Teatterikorkeakoulun opetus- ja tutkintokielet

Pääosa opetuksesta Teatterikorkeakoulussa tapahtuu suomen kielellä. Opiskelijalla on oikeus opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää suomen ja ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu. Suurin osa ryhmäopetuksesta on kuitenkin suomen kielellä, joten suomen kielen taito on välttämätön lukuun ottamatta alla mainittua ruotsinkielistä koulutusohjelmaa tai maisteriohjelmia joiden opetuskieli on englanti.

Suomi opetus- ja tutkintokielenä:       

 • näyttelijäntaiteen koulutusohjelma                   
 • näyttelijäntaiteen maisteriopinnot
 • ohjauksen koulutusohjelma        
 • ohjauksen maisteriopinnot *
 • dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelma
 • dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen maisteriopinnot
 • tanssitaiteen koulutusohjelma
 • valosuunnittelun koulutusohjelma                    
 • äänisuunnittelun koulutusohjelma
 • valosuunnittelun maisteriohjelma
 • äänisuunnittelun maisteriohjelma
 • teatteriopettajan maisteriohjelma *
 • tanssinopettajan maisteriohjelma *                     
 • koreografian maisteriohjelma *
 • tanssijantaiteen maisteriohjelma *
 • kirjoittamisen maisteriohjelma

* Ohjelmaan voidaan valita sekä suomen kielellä, että englannin kielellä opiskelevia opiskelijoita. Jos ohjelmaan valitaan englannin kielellä opiskelevia uusia opiskelijoita, on osa opetuksesta englanninkielistä koko vuosikurssille.

Ruotsi opetus- ja tutkintokielenä:

 • ruotsinkielinen näyttelijäntaiteen koulutusohjelma (skådespelarkonst)
 • ruotsinkielinen näyttelijäntaiteen maisteriopinnot (skådespelarkonst)

Englanti opetus- ja tutkintokielenä:

 • Live Art and Performance Studies -maisteriohjelma             
 • teatteriopettajan maisteriohjelma
 • tanssinopettajan maisteriohjelma                     
 • koreografian maisteriohjelma
 • tanssijantaiteen maisteriohjelma
 • ohjauksen maisteriopinnot

Suomi tutkintokielenä, opetus kahdella kielellä (suomi ja englanti):

 • dramaturgian maisteriopinnot (esitysdramaturgia/Comparative Dramaturgy and Performance Research)