Teatterikorkeakoulun opetus- ja tutkintokielet

Pääosa opetuksesta Teatterikorkeakoulussa tapahtuu suomen kielellä. Opiskelijalla on oikeus opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää suomen ja ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu. Suurin osa ryhmäopetuksesta on kuitenkin suomen kielellä, joten suomen kielen taito on välttämätön lukuun ottamatta alla mainittua ruotsinkielistä koulutusohjelmaa tai maisteriohjelmia joiden opetuskieli on englanti.

Suomi opetus- ja tutkintokielenä

 • dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelma
 • dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen maisteriopinnot
 • esittävien taiteiden lavastuksen koulutusohjelma
 • esittävien taiteiden lavastuksen maisteriopinnot
 • kirjoittamisen koulutusohjelma
 • kirjoittamisen maisteriohjelma
 • koreografian maisteriohjelma *
 • näyttelijäntaiteen koulutusohjelma                   
 • näyttelijäntaiteen maisteriopinnot
 • ohjauksen koulutusohjelma        
 • ohjauksen maisteriopinnot *
 • tanssijantaiteen maisteriohjelma *
 • tanssinopettajan maisteriohjelma *
 • tanssitaiteen koulutusohjelma
 • teatteriopettajan maisteriohjelma *
 • valosuunnittelun koulutusohjelma  
 • valosuunnittelun maisteriohjelma
 • äänisuunnittelun koulutusohjelma
 • äänisuunnittelun maisteriohjelma             

* Ohjelmaan voidaan valita sekä suomen kielellä, että englannin kielellä opiskelevia opiskelijoita. Jos ohjelmaan valitaan englannin kielellä opiskelevia uusia opiskelijoita, on osa opetuksesta englanninkielistä koko vuosikurssille.

Ruotsi opetus- ja tutkintokielenä

 • ruotsinkielinen näyttelijäntaiteen koulutusohjelma (skådespelarkonst)
 • ruotsinkielinen näyttelijäntaiteen maisteriopinnot (skådespelarkonst)

Englanti opetus- ja tutkintokielenä

 • Comparative Dramaturgy and Performance Research -maisteriohjelma
 • koreografian maisteriohjelma
 • Live Art and Performance Studies -maisteriohjelma 
 • ohjauksen maisteriopinnot   
 • tanssijantaiteen maisteriohjelma  
 • tanssinopettajan maisteriohjelma       
 • teatteriopettajan maisteriohjelma