Teatterikorkeakoulun valintakokeet ja arviointikriteerit

Valintakokeet

Hakijoiden hakukelpoisuus ja ennakkotehtävät arvioidaan, ja jatkoon päässeet saavat toiseen vaiheeseen kutsun sähköpostitse. Myös hakukelpoisuuden ja ennakkotehtävien perusteella karsituille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

Teatterikorkeakoulun valintakokeita järjestetään sekä etänä että Helsingissä Teatterikorkeakoulun tiloissa osoitteessa Haapaniemenkatu 6.

Valintakokeet ovat monivaiheiset ja valintakoeraati tekee karsintaa valintojen aikana.

Eri koulutusohjelmien valinnat järjestetään osin samanaikaisesti. Jos haet useampaan hakukohteeseen ja koeajat menevät päällekkäin, sinun on valittava minkä koulutusohjelman valintakokeisiin osallistut.

Hakijamääristä riippuen valintoja ei välttämättä järjestetä kaikkina koulutusohjelmien ennakkoon ilmoittamina valintakoepäivinä.

Sinun tulee pyydettäessä todistaa henkilöllisyytesi valintakokeissa.

Päihteiden vaikutuksen alaisena oleva hakija voidaan poistaa valintakokeesta.

Vakuutusturva

Hakijat osallistuvat valintakokeisiin omalla vastuulla. Teatterikorkeakoulu ei vastaa hakijoiden tapaturmista eikä henkilökohtaisesta omaisuudesta.

Arviointikriteerit

Ohjelmat määrittelevät omat arviointikriteerinsä, jotka löytyvät ohjelmakohtaisista hakuohjeista. Hakijoiden kokonaissuoritusta valintakokeissa verrataan suhteessa muihin hakijoihin. Edellisten vuosien valintakoesuorituksia ei huomioida kuluvalla hakukierroksella.