Teaterhögskolans urvalsproven och bedömning

Urvalsproven

Sökandenas behörighet att söka och förhandsuppgifter bedöms, och de som gått vidare får kallelse till nästa skede per e-post. De som gallrats bort på basis av kompetenskrav och förhandsuppgifter kommer också att meddelas via e-post.

Urvalsprov ordnas både på distant och vid Teaterhögskolan i Helsingfors på adresserna Aspnäsgatan 6 och Fågelsviksgatan 3 (ljusdesign och ljuddesign).

Urvalsprovet består av flera skeden. De sökande gallras i varje skede av urvalsprovet.

Inträdesproven för de olika utbildningsprogrammen ordnas delvis samtidigt och du måste välja vilket utbildningsprograms urvalsförfarande du deltar i ifall du söker flera Teaterhögskolans utbildningar.

Beroende på antal sökande anordnas urvalsproven inte nödvändigtvis under alla de dagar som meddelats i utbildningsprogrammets guide.

I samband med urvalsproven ska du på begäran kunna uppvisa legitimation.

Den som befinner sig under påverkan av alkohol eller droger kan avlägsnas från urvalsprovet.

Pandemisituationen

Om pandemisituationen så kräver, ändras urvalsprovet som planerats att hållas på plats till distansprov. I så fall kan det ske ändringar i de ovan angivna tidtabellerna.
Eventuella förändringar som orsakats av pandemisituationen kommer att meddelas senast den 16 mars 2021.

Försäkringsskydd

De sökande deltar i urvalsproven på eget ansvar. Teaterhögskolan ansvarar inte för eventuella olycksfall eller deltagarnas personliga ägodelar.

Urvalskriterier

Programmen utformar sina egna urvalskriterier och de finns i programmens egna urvalsguider. De sökandes helhetsprestationer jämförs i relation till de andra sökandena. Tidigare års urvalsprestationer beaktas inte under pågående ansökningsprocess.