Teaterhögskolans urvalsproven och bedömning

Urvalsproven

Sökandenas behörighet att söka och förhandsuppgifter bedöms, och de som gått vidare får kallelse till nästa skede per e-post. De som gallrats bort på basis av kompetenskrav och förhandsuppgifter kommer också att meddelas via e-post.

Urvalsprov ordnas både på distant och vid Teaterhögskolan i Helsingfors på adressen Aspnäsgatan 6.

Urvalsprovet består av flera skeden. De sökande gallras i varje skede av urvalsprovet.

Inträdesproven för de olika utbildningsprogrammen ordnas delvis samtidigt och du måste välja vilket utbildningsprograms urvalsförfarande du deltar i ifall du söker flera Teaterhögskolans utbildningar.

Beroende på antal sökande anordnas urvalsproven inte nödvändigtvis under alla de dagar som meddelats i utbildningsprogrammets guide.

I samband med urvalsproven ska du på begäran kunna uppvisa legitimation.

Den som befinner sig under påverkan av alkohol eller droger kan avlägsnas från urvalsprovet.

Försäkringsskydd

De sökande deltar i urvalsproven på eget ansvar. Teaterhögskolan ansvarar inte för eventuella olycksfall eller deltagarnas personliga ägodelar.

Urvalskriterier

Programmen utformar sina egna urvalskriterier och de finns i programmens egna urvalsguider. De sökandes helhetsprestationer jämförs i relation till de andra sökandena. Tidigare års urvalsprestationer beaktas inte under pågående ansökningsprocess.