Utbildningen i ett nötskal

  • Målexamen: kandidat- och magisterexamen i musik, magisterexamen i musik Examens omfattning: kandidat + magister, 180 + 150 sp (3 år + 2,5 år), magister, 150 sp (2,5 år)
  • Konstart: musik
  • Anordnare: Sibelius-Akademin
  • Nästa ansökningstid: januari 2019
  • Studierna börjar: i augusti när läsåret inleds
  • Ansvarsperson för examensprogrammet: ämnesledare Kaisa Holopainen
  • Examensprogrammets övriga ansvarspersoner/huvudlärare: professor Atso Almila, orkesterledning; professor Nils Schweckendiek, körledning; lektor Petri Komulainen, blåsorkesterledning

Aktuellt

Utbildningens mål och karriärmöjligheter

När du är klar med utbildningen har du en bred musikalisk allmänbildning, en mångsidig musikpedagogisk kompetens samt behärskar musikämnen. Du får färdigheter att arbeta med krävande uppdrag som kapellmästare och körledare inom hela musikfältet. Ifall du studerar till militärkapellmästare kan du få anställning som kapellmästare och chef för Försvarsmaktens musikkårer.  De mest framgångsrika orkester- och körledarna som utbildats vid Sibelius-Akademin har etablerat sig utomlands och skapat en imponerande karriär som ledare för internationella topporkestrar och körer.

Utbildningens innehåll och struktur

Utbildningen har ett mångsidigt innehåll med musikteori och praktiska dirigeringsövningar. Under de veckovisa grupplektionerna får du dirigera orkesterledningens eller blåsorkesterledningens övningsorkester eller övningskören Vokis. All dirigeringsundervisning spelas in på video. Under gemensamma lektioner för återkoppling får du framföra dina åsikter och idéer om ditt arbete med studerandekolleger och handledande lärare. Samarbetet med inhemska och utländska yrkesorkestrar fungerar som en bro mellan studierna och arbetslivet.

Orkesterledning

Som studerande i orkesterledning vid Sibelius-Akademin är ditt viktigaste verktyg övningsorkestern, “kapubändi”, som du har tillgång till i snitt två gånger per vecka. Detta är ett unikt upplägg även ur ett internationellt perspektiv. Dessutom får du som studerande årligen dirigera inhemska orkestrar.

 

Under studierna får du en bred inblick i såväl orkestermusiklitteratur, stilars särdrag och tolkningssätt som musikteater; opera, balett och musikaler. Du får också bekanta dig med kapellmästares administrativa uppgifter som utgör en del av orkesterledarens yrke.

 

Under sin långa historia har Sibelius-Akademin utbildat ett stort antal internationellt kända kapellmästare. Bland andra Mikko Franck, Hannu Lintu, Susanna Mälkki, Eva Ollikainen, Sakari Oramo, Jukka-Pekka Saraste, Esa-Pekka Salonen, John Storgårds och Osmo Vänskä har fått sin utbildning vid Sibelius-Akademin.

Körledning

Som studerande i körledning blir du förtrogen med körmusikens historia, ledningsteknik, körmusikens olika stilepokers tonbildningstekniker och särdragen i olika körformers repertoar och tonbildning som de mest krävande verken i körlitteraturen förutsätter. Med körledning som huvudämne är ditt studie- och examensinstrument en vokalensemble med 16 medlemmar (”vocis”), som du får dirigera två gånger i veckan. I början av terminen tas nya sångare in via provsjungning och ensemblen ger egna konserter då och då. Bland andra Jani Sivén, Kari Turunen, Heikki Liimola och Juha Kuivanen som är aktivt engagerade i det inhemska körlivet har gått körledningsutbildningen. Även den nuvarande professorn i körledning, Nils Schweckendiek, har gått utbildningen. Körledningsklassen gästas regelbundet av inhemska och internationella sakkunniga som undervisar i bland annat olika musikaliska stilriktningar och uttal av främmande språk. Gruppen studerande har under de senaste åren blivit allt mer internationell.

Blåsorkesterledning

I Sibelius-Akademins utbildning till blåsorkesterledare kan du studera antingen allmän blåsorkesterledning eller välja inriktningsalternativet militärkapellmästare. Under studierna blir du förtrogen med den ledningsteknik samt omfattande blåsorkesterrepertoar med dess olika stilar, särdrag och tolkningssätt som de mest krävande verken i blåsorkesterlitteraturen förutsätter.

Du får regelbundet arbeta med olika sammansättningar och varje vecka leda en övningsorkester med 12−17 medlemmar. Därtill dirigerar klassen Försvarsmaktens yrkesmusikkårer i genomsnitt fem veckor runt om i Finland.  

De som utbildats till blåskapellmästare har anställts av Försvarsmaktens musikkårer samt andra viktiga blåsorkestrar och en del har även fått anställning utomlands. Ansedda alumner är bland andra David Claudio, Jukka Iisakkila, Sami Ruusuvuori och Ville Paakkunainen. Nyligen fick blåskapellmästarklassen även sin första doktor, Peter Ettrup Larsen.

När du söker till kapellmästarutbildningen får du i samband med urvalet genomgå arméns lämplighetstest. I studierna ingår ett samarbete med Finska försvarsmaktens militärmusikkårer som pågår cirka fyra−fem veckor per läsår. Dessutom avlägger du vissa av Försvarshögskolans kurser i ledarskap och förmansutbildning vilket separat avtalas med Försvarsmaktens kontaktperson med ansvar för militärkapellmästarutbildningen. I övrigt är studierna gemensamma med studierna i allmän blåsorkesterledning.

KapuTv tar dig bakom scenen

Påbyggnadsmöjligheter

Efter examen har du möjlighet att fortsätta studierna inom musikens område via doktorandprogrammet, då med inriktning på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. På Sibelius-Akademin kan man avlägga musiklicentiat (MuL, mus. lic.) och musikdoktor (MuD, mus. dok.) som påbyggnadsexamen.

Ansökan

Ansökningsförfarandet skiljer sig lite grann beroende på om man söker till orkester-, blåsorkester- eller körledning. Av dem som söker till orkester- och blåsorkesterledning som huvudämne förutsätts omfattande solistiska och teoretiska kunskaper samt erfarenhet av att spela i grupp. Av dem som söker till körledning som huvudämne förutsätts omfattande solistiska och teoretiska kunskaper samt erfarenhet av att spela i grupp.

Kontakt

E-postadresserna består av förnamn.efternamn (at) uniarts.fi

 

Ämnesledare Kaisa Holopainen

Professor, körledning Nils Scweckendiek

Professor, kapellmästar- och orkesterutbildning Atso Almila

Lektor, kapellmästarklass, blåsinstrument Petri Komulainen

Intendent, symfoniorkestern Anna Rombach

Intendent, kapellmästarutbldningen Arturo Alvarado

Orkesterkoordinatorn Susanna Laine

Orkesterinspicient David Claudio

Orkesterinspicient Jani Roppola