Dirigering, magister

Skriv in ditt namn i Finlands musikhistoria genom att studera symfoni- eller blåsorkesterdirigering eller körledning med lärare i toppklass.

Käsi heiluttamassa tahtipuikkoa

Varför hos oss?

Studera dirigering under ledning av världens mest namnkunniga kapellmästare på ett av världens bästa scenkonstuniversitet. Du jobbar regelbundet med övningsorkestern, kören som består av professionella sångare och Musikhusets professionella orkestrar. På så sätt har du tillgång till alla arbetsredskap som du behöver redan från studiestarten. De orkester- och körledare som har utbildat sig hos oss har gjort imponerande karriärer i topporkestrar och körer runt om i världen.

Utbildningens innehåll och mål

Du får dirigera övningsorkestern och -kören varje vecka och ditt arbete spelas in på video. På de gemensamma återkopplingslektionerna får du utbyta tankar och idéer med de övriga studerandena och handledarna. Det regelbundna samarbetet med inhemska och utländska yrkesorkestrar fungerar som en bro mellan studier och arbetsliv. Det är dessa arbetsmetoder som gör vår skola unikt även ur ett internationellt perspektiv. 

Du får allsidigt studera musikteori och praktiska ämnen inom dirigering. De för dina syften skräddasydda studierna förbereder för att arbeta med krävande uppgifter inom musiken. 

Du kan också välja studieperioder ur Konstuniversitetets övriga utbud samt det gemensamma undervisningsutbudet.

Av dem som söker till orkester- och blåsorkesterledning som huvudämne förutsätts omfattande solistiska och teoretiska kunskaper samt erfarenhet av att spela i grupp. Av dem som söker till körledning som huvudämne förutsätts omfattande solistiska och teoretiska kunskaper samt erfarenhet av att sjunga i grupp.

Orkesterledning

Som orkesterledarstuderande är ditt viktigaste arbetsredskap övningsorkestern, “kapubändi”, som du har tillgång till i snitt två gånger per vecka. Varje år får du även dirigera inhemska orkestrar. Under studierna får du bekanta dig ingående med orkestermusiklitteraturen, det karakteristiska hos de olika stilarna och tolkningssätten såväl som med opera, balett och musikaler. Som en del av orkesterledarens yrkeskunskaper får du också sätta dig in i en kapellmästares administrativa uppgifter.

Under sin långa historia har Sibelius-Akademin fostrat en talrik skara av internationellt kända kapellmästare som Mikko Franck, Hannu Lintu, Susanna Mälkki, Eva Ollikainen, Sakari Oramo, Jukka-Pekka Saraste, Esa-Pekka Salonen, John Storgårds och Osmo Vänskä.

Körledning

Sibelius-Akademins 16-manna vokalensemble Vokis fungerar som körledarklassens instrument för övningar och examenskonserter. Du framträder med Vokis 3-4 gånger om året. Under studierna blir du förtrogen med körmusikens historia, körlitteraturen från 1300-talet fram till våra dagar, den teknik som krävs för att dirigera mer krävande verk, körmusikens tonbildningstekniker under olika stilperioder och tonbildningens särdrag och uttalspraktik på främmande språk. 

Bland andra har Pasi Hyökki, Dani Juris, Juha Kuivanen, Heikki Liimola, Jani Sivén och Kari Turunen utexaminerats från körledningsklassen.

Blåsorkesterledning

Du kan antingen studera blåsorkesterledning eller också välja inriktningen mot militärkapellmästare. Under studierna fördjupar du dig i de mest krävande verken inom blåsorkesterlitteraturen och de olika ledningstekniker, stilar, särdrag och tolkningssätt som dessa verk förutsätter. Du får regelbundet arbeta tillsammans med olika ensembler. En gång per vecka är ditt arbetsredskap en övningsorkester på 12−17 musiker, “kapubändi” för blåsare. Vidare reser klassen runt om i Finland för att dirigera Försvarsmaktens musikkårer.

Lärare

Våra lärare är alla experter inom sina områden. Utbildningsprogrammet har sin fasta lärarkår och gästas vidare regelbundet av internationella musiker i toppklass.

Doktorandstudier

Efter examen har du möjlighet att fortsätta på doktorandprogrammet i musik och inrikta dig på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. På Konstuniversitetet kan du avlägga licentiat- och doktorsexamen som påbyggnadsstudier.

Bekanta dig med studievardagen

KapuTV är orkesterledningens, körledningens och blåsorkesterledningens egen spellista på YouTube. Via videolänk kommer såväl internationella som inhemska stjärnlärare på besök. Lyssna på kanalen!

Urvalsguide

Målexamen och studietid

Musikmagister (MMus)
2,5 år

Ansökningstid

Nästa ansökningstid meddelas senare.

Ansökningsspråk

engelska, finska, svenska Läs mer om språkkunskapskrav

Studieavgifter

Läsårsavgift för studerande som studerar på engelska och kommer från länder utanför EU och EES 5000€.
Läs mer om läsårsavgiften.

Handledande lärare

  • Kaisa Holopainen

    ämnesledare, Dirigering, Sibelius-Akademin
    +358504775567
    kaisa.holopainen@uniarts.fi

Enhet

Sibelius-Akademin

Fråga om ansökning

siba.ansokan@uniarts.fi