Slaginstrument, klassik instrument, kandidat och magister

Studera till professionell slagverkare på ett mångsidigt utbildningsprogram av toppklass i en internationell studiemiljö.

Photo: Veikko Kähkönen

Varför hos oss?

Kom och studera på ett av de bästa scenkonstuniversiteten i världen! På utbildningen får du finslipa dina kunskaper under ledning av de allra bästa lärarna. Den förbereder dig för att arbeta mångsidigt som professionell slagverkare som solist och som orkester- och kammarmusiker. Vidare kan du studera pedagogik vilket ger dig en bred lärarbehörighet.

Utbildningens innehåll och mål

Kärnan i slagverksstudierna är att lära sig behärska det egna instrumentet, för vilket du får individuell undervisning 90 minuter i veckan av de bästa lärarna på området. Studierna omfattar även kammarmusik, musikalisk gestaltning, musikhistoria, pedagogik, språkstudier, biämnesstudier och tillvalsämnen. Vidare får du redan från första studieåret delta i symfoniorkesterns verksamhet. 

I instrumenturvalet på utbildningen ingår företrädesvis de slaginstrument som behövs i en orkester, som pukor, virveltrumma, bastrumma, klockspel, tamburin, cymbaler samt soloinstrument som marimba, vibrafon och xylofon.

I utbildningsutbudet ingår även tillvalsämnen som komposition och arrangemang, kapellmästarstudier samt jazz och folkmusik, där du kan bredda dina kunskaper eller fördjupa dig efter eget intresse i orkesterspel och kammarmusik eller nutida musik, till exempel.

Lärare

Våra lärare är alla experter inom sina områden. Utbildningsprogrammet har sin fasta lärarkår och gästas vidare regelbundet av internationella musiker i toppklass.

Doktorandstudier

Efter examen har du möjlighet att fortsätta på doktorandprogrammet i musik och inrikta dig på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. På Konstuniversitetet kan du avlägga licentiat- och doktorsexamen som påbyggnadsstudier.

Bekanta dig med studievardagen

Som studerande har du möjlighet att spela tillsammans med andra instrumentstuderande eller varje år med slagverksensemblen SibA Percussion Ensemble.

Urvalsguide

Målexamen och studietid

Musikmagister (MMus)

Ansökningsmål

Instrumentstudier i klassisk musik, huvudinstrument: slåginstrument

  • kandidat och magister (5,5 år)
  • magister (2,5 år)

Ansökningstid

Nästa ansökningstid är i januari 2024. Studierna börjar i augusti 2024.

Ansökningsspråk

engelska, finska, svenska Läs mer om vår språkpraxis

Studieavgifter

För studerande från länder utanför EU och EES 5000 €.
Läs mer om läsårsavgiften

Handledande lärare

Antti Rislakki
Ansvarig lärare, Lektor

Enhet

Sibelius-Akademin