Skådespelarkonst på svenska, kandidat och magister

Utveckla en expertis inom skådespelarkonst som du kan tillämpa mångsidigt i arbetslivet.

Bild av föreställningen Private Dancer, Fritt Arbete IV festival 2020. Bild: Sanni Siira.

Varför studera hos oss?

Om du är intresserad av förändring i större skala blir skådespelarkonsten och skådespelaren avgörande. Skådespelaren och dess kropp som okänd, uppenbar, omöjlig. Utbildningen är Finlands enda svenskspråkiga universitetsutbildning inom scenkonst. Programmet stöder den studerandes väg mot ett självständigt konstnärskap och vill därigenom ge inspiration och kulturella impulser till teaterfältet i Finland. Utbildningsprogrammet samverkar aktivt med de övriga programmen inom Teaterhögskolan och Konstuniversitetets olika akademier och verkar i ett aktivt lokalt, nordiskt och internationellt nätverk.

Innehåll och målsättningar

Att genomgå utbildningen i skådespelarkonst innebär att bli expert på uppträdande i teori och praktik. Utbildningen knyter an till konstnärlig forskning och samtida interdisciplinär scenkonst. Målet är att utbilda samarbetande skådespelare, som förmår bidra till såväl konstartens traditioner som till dess framtid och samhälleliga relevans.

Utbildningsprogrammets pedagogiska filosofi utgår från nyfikenhet och engagemang. Pedagogikens utgångspunkt är att läroprocessen är dynamisk inom varje individ, att den sker i samspel med andra, och att utbildningens olika ämnen integreras på ett unikt sätt av varje studerande. Mötet mellan studerande och pedagoger utgår från ett ifrågasättande av existerande maktrelationer och institutionella strukturer. Utbildningsprogrammets credo är att kunskap inte föregår den pedagogiska processen, utan är ett resultat av den.

Utbildningsprogrammet har ett ansvar att utveckla och inspirera svenskspråkig scenkonst i Finland, vilket innebär ett bredare åtagande än att utbilda skådespelare. Därför deltar utbildningsprogrammet aktivt i det nordiska och internationella sammanhang. Alla studeranden har bland annat möjlighet att inkludera utbyte eller praktik utomlands i sina studier.

Studier på kandidat- och magisternivå

Studierna sker på heltid enligt läsårsplan och schema. Undervisningen är huvudsakligen obligatorisk på kandidatutbildningen och valbarheten är mer omfattande på magisterutbildningen. De studerande följer i regel den egna årskursen, men även samundervisning med andra årskurser och utbildningsprogram kan förekomma. Vanligtvis bedrivs gruppundervisning, men även individuell undervisning förekommer.

Utbildningen är femårig, men vi har också en separat antagning till tvåårigamagisterstudier. Målsättningen med studierna för den treåriga kandidatexamen är att den studerande, efter avlagd examen, kan tillämpa de basfärdigheter som skådespelararbetet kräver. I studierna för den tvååriga magisterexamen utvecklar och fördjupar den studerande sitt konstnärskap och vidgar sin teatersyn.

Undervisningen består av följande studiehelheter: skådespelarkonst; rörelse, röst och musik; kontext; allmänna studier; valbara studier; fördjupade studier; och lärdomsprov. Undervisnings innehåll genomsyras av att aktivt avkolonisera samtliga studiehelheter. Examens- och undervisningsspråk är huvudsakligen svenska, men viss undervisning sker på engelska. Det förekommer också valbar undervisning på finska.

Ny undervisningsplan på kommande

Konstuniversitetet håller på att förnya sina undervisningsplaner. Undervisningen enligt de nya undervisningsplanerna startar i början av höstterminen 2024. Kom ihåg detta när du bekantar dig med den nuvarande undervisningsplanen.

Pedagoger

Våra pedagoger är erfarna experter på sina respektive undervisningsområden. Utöver vår fasta personal undervisar regelbundet inhemska och utländska  pedagoger, konstnärer och andra experter.

Antagning

Konstuniversitet är ett av Finlands mest eftertraktade läroanstalter. Bekanta dig med tidigare årens antagningsstatistik.

Doktorandstudier

Magisterexamen ger behörighet att ansöka till exempelvis doktorandstudier i teaterkonst. På Konstuniversitet erbjuds denna utbildning av Forskningscentret för teater, dans och performance (Tutke). 

Läs mer om programmet

Målexamen och studietid

Magister i teaterkonst
5 år

Enhet

Teaterhögskolan

Ansökningsspråk

svenska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

5000 € för de som inte är medborgare i ett EU-/EEA-land och som studerar på engelska.
Läs mer om läsårsavgifter

Ansökningstid

Nästa ansökningstid meddelas senare.

Handledande lärare

  • Aune Kallinen

    Professor, Svenskspråkig utbildningsprogrammet i skådespelarkonst, Teaterhögskolan
    +358469219098
    aune.kallinen@uniarts.fi

Fråga om ansökning

teak.ansokan@uniarts.fi

Max-katalogen