Skådespelarkonst på finska, kandidat och magister

Utvecklas till en av våra främsta skådespelare på ett intensivt utbildningsprogram som kräver engagemang.

Aya Brace

Varför hos oss?

Det centrala i skådespelarstudierna på det finskspråkiga utbildningsprogrammet är aktivitet och övning. Du får träna skådespelarteknik, rörelse, musik och sång samt röstanvändning och tal. I studierna blir du en del av en social aktivitet där det är viktigt att kunna samspela med respekt för de andra i gruppen.

Studerande tas in till utbildningsprogrammet varje år. Varje år börjar 12−14 studerande studera till skådespelare.

Utbildningens innehåll och mål

Hos oss förstås skådespelarkonst som aktivt tänkande. Det är en mental och fysisk aktivitet och ett interaktivt tillstånd som kan övas upp. Det här är den gemensamma, övergripande utgångspunkten för skådespelarteknik, tal, rörelse, musik och sång. Studierna på utbildningsprogrammet i skådespelarkonst inriktas mot en mångsidig professionalitet och ett konstnärskap som kan utveckla konstarten. Tyngdpunkten ligger på dramaorienterad teater.

Studierna är femåriga. De fördelas över treåriga kandidatstudier och tvååriga magisterstudier.

På kandidatnivå sker undervisningen på heltid, det är en intensiv närundervisning som kräver engagemang både i undervisningsgruppen och det självständiga arbetet. Det centrala i studierna är aktivitet och övning.

På magisternivå är studierna individuella och kräver ännu mer ansvarstagande än tidigare för den egna utvecklingen, den långsiktiga studieplaneringen och det självständiga arbetet.

Starten på den konstnärliga banan

De studerande i skådespelarkonst ställs inte bara inför kunskapsmässiga utan också inför kulturella utmaningar. Utbildningen inbegriper att reflektera över den egna människosynen och konstuppfattningen och den inspirerar till nyfikenhet och ett självständigt, utvidgat tänkande. Studierna förstärks av samspelet mellan skådespelarutbildningen och forskningen.

Vi hjälper dig att hålla fast vid skådespelarkonstens tradition och uppmuntrar dig att tillämpa den på nya sätt. Scenkonsten befinner sig i kontinuerlig utveckling. Skådespelarens arbetsfält öppnar sig i nya riktningar och skådespelarkonsten realiseras i alltmer mångsidiga kontexter. Du för med dig dina egna iakttagelser av världen och din generations uppfattningar och erfarenheter, som stärks såväl som utmanas på utbildningsprogrammet. Vi uppmuntrar dig att analysera den aktuella samhällsdebatten och dess samband med de representationer och påståenden som framförs inom teater och film.

I skådespelarstudierna lägger vi tonvikten på samarbete och vi guidar dig mot att samspela med respekt för de andra deltagarna i gruppen. 

Lärare

Våra lärare är erfarna experter inom branschen. Utbildningsprogrammet har sin fasta lärarkår och gästas vidare regelbundet av internationella toppkrafter inom området.

Doktorandstudier

Magisterexamen ger behörighet till påbyggnadsstudier till exempel för doktorandstudier i teaterkonst. Forskningscentrum för teater, dans och performance (Tutke) på Konstuniversitetet erbjuder doktorandutbildning inom teaterkonst.

Urvalsguide

Målexamen och studietid

Magister i teaterkonst

Ansökningsmål

Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst

  • kandidat och magister (5 år)
  • magister (2 år)

Ansökningstid

Nästa ansökningstid är i januari 2024. Studierna börjar i augusti 2024.

Ansökningsspråk

finska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

För studerande från länder utanför EU och EES 5000 €.
Läs mer om läsårsavgiften

Handledande lärare

Elina Knihtilä
professor

Enhet

Teaterhögskolan