Näyttelijäntaide, kandidaatti ja maisteri

Kasva eturivin näyttelijäksi intensiivisessä ja sitoutumista vaativassa koulutusohjelmassa.

henkilö ja useita televisionäyttöjä
Aya Brace

Miksi meille?

Suomenkielisessä näyttelijäntaiteen opiskelussa keskeistä on toiminta ja harjoittelu. Pääset harjoittelemaan näyttelijäntekniikoita, liikkeen, musiikin ja laulun sekä äänenkäytön ja puheen eri osa-alueita. Opinnoissa pääset osaksi yhteisöllistä tekemistä, jossa tärkeää on vuorovaikutuksellinen ja toisia kunnioittava ryhmätyöskentely.

Koulutusohjelmaan otetaan opiskelijoita joka vuosi. Näyttelijäntaiteen opinnot aloittaa vuosittain 12-14 opiskelijaa. 

Sisältö ja tavoitteet

Meillä näytteleminen ymmärretään toiminnallisena ajatteluna. Se on psykofyysistä toimintaa ja vuorovaikutuksellisia tilanteita, joita voidaan harjoitella. Tämä on näyttelijäntekniikoiden, puheen, liikkeen, musiikin ja laulun yhteinen, kokonaisvaltainen lähtökohta. Näyttelijäntaiteen koulutusohjelman opinnot tähtäävät monipuoliseen ammattilaisuuteen ja taiteenalaa kehittävään luovaan taiteilijuuteen. Painopiste on draamaorientoituneessa teatterissa.

Opinnot kestävät viisi vuotta. Ne jakautuvat kolme vuotta kestäviin kandidaatti- ja kaksi vuotta kestäviin maisteriopintoihin.

Kandidaattivaiheessa opetus on kokopäiväistä, intensiivistä lähiopetusta, joka vaatii tiivistä sitoutumista opetusryhmään sekä itsenäiseen työskentelyyn. Opiskelussa keskeistä on toiminta ja harjoittelu.

Maisteriopinnot ovat kullekin opiskelijalle yksilölliset ja vaativat entistä enemmän vastuunottoa omasta kehittymisestä, opintojen pitkäjänteisestä suunnittelusta ja itsenäisestä työskentelystä.

Taiteellisen tien alku

Näyttelijäntaiteen opiskelijoille asetetaan paitsi taidollisia, myös sivistyksellisiä haasteita. Koulutus sisältää oman ihmiskuvan, maailmankuvan ja taidekäsityksen pohdintaa sekä kannustaa uteliaisuuteen ja itsenäiseen, avartuvaan ajatteluun. Opinnoissa vahvistetaan näyttelijänkoulutuksen ja tutkimuksellisen tiedon vuorovaikutusta.

Autamme sinua kiinnittymään näyttelijäntaiteen perinteeseen ja kannustamme soveltamaan sitä uudenlaisilla tavoilla. Esittävät taiteet ovat jatkuvassa muutoksen tilassa. Näyttelijän ammatillinen kenttä avartuu uusiin suuntiin ja näyttelijäntaide toteutuu yhä moninaisemmissa konteksteissa. Tuot mukanasi omat havaintosi maailmasta sekä sukupolvesi näkemyksiä ja kokemuksia, joita koulutusohjelma sekä tukee että haastaa. Kannustamme sinua erittelemään ajankohtaisia yhteiskunnallisia keskusteluja, ja niiden yhteyttä teatterin ja elokuvan tuottamiin representaatioihin ja väitteisiin.

Korostamme näyttelijäntaiteen opiskelussa yhteistyötä ja ohjaamme sinua vuorovaikutukselliseen ja toisia kunnioittavaan ryhmätyöskentelyyn. 

Opettajat

Opettajamme ovat kokeneita asiantuntijoita alallaan. Vakituisen opettajakuntamme lisäksi koulutusohjelmassa vierailee säännöllisesti alan huippuosaajia.

Tohtorikoulutus

Valmistuttuasi sinulla on mahdollisuus pyrkiä jatkamaan opintoja esimerkiksi teatteritaiteen tohtoriohjelmassa ja suuntautua tieteellisiin, taiteellisiin tai soveltaviin tohtoriopintoihin. Taideyliopistossa voi suorittaa jatkotutkintoina lisensiaatin- ja tohtorintutkinnon.

Tutustu koulutusohjelman toimintaan

Hakuohjeet

Tavoitetutkinto ja -aika

Teatteritaiteen maisteri (TeM)
5 vuotta

Hakuaika

Tähän koulutukseen haetaan tammikuun 2024 yhteishaussa. Opinnot alkavat syksyllä 2024.

Hakukielet

suomi (fi) Lue lisää kielikäytännöistämme

Lukuvuosimaksu

EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tuleville, englanniksi opiskeleville opiskelijoille 5000 €.
Lue lisää lukuvuosimaksusta

Vastuuopettaja

  • Elina Knihtilä

    Professori, Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma, Teatterikorkeakoulu
    +358505240927
    elina.knihtila@uniarts.fi

Yksikkö

Näyttelijäntaide
Teatterikorkeakoulu

Kysy hakemisesta

teak.hakijapalvelut@uniarts.fi