Sök till utbildningsprogrammet i skådespelarkonst på finska (kandidat + magister)

Första gemensamma ansökan till högskolor, våren 2024. Tidtabeller för ansökningen, intyg som krävs, förhandsuppgifter samt information om deltagande i urvalsproven.

Studiernas längd: 3 + 2 år
Examensspråket: finska

Utbildningen är finskspråkig.
Se urvalskriterierna i den finskspråkiga urvalsguiden (byt sidans språk till finska).Visa utbildningsprogram detaljer