Regi, magister

Studera regi på engelska i en forskningsbaserad, professionell och internationell studiemiljö på toppnivå.

Varför hos oss?

De tvååriga magisterstudierna i regi ger de studerande unika förutsättningar för att utveckla sina egna särskilda kvaliteter och möjlighet att få konstnärlig praktik som regissör. Magisterstudierna styrs genom en forskningsfråga som den studerande själv väljer, och som både stöder och utmanar den studerande i att utveckla sitt eget konstnärliga tänkande och sina färdigheter i en tvärvetenskaplig och mångfacetterad lärmiljö, där även kamratlärande spelar en viktig roll.

Utbildningens innehåll och mål

Den konstnärliga frågeställning eller det intressemål du artikulerade i slutet av kandidatstudierna eller när du sökte till magisterprogrammet är den röda tråden i magisterstudierna. Under magisterstudierna söker du efter för dig relevanta utgångspunkter, planerar och fastställer målen för ditt konstnärliga arbete. Du utvärderar ditt eget teoretiska tänkande och konstnärliga arbete i relation till det övriga konstfältet, de teoretiska tankemodellerna och den omgivande verkligheten. Du utvecklar dina kunskaper om konstproduktion och din ledarskapsförmåga i olika kontexter och lär dig att arbeta inom olika konstnärliga produktionsstrukturer.

Slutpunkten för magisterstudierna är lärdomsprovet där du lägger fram din egen konstnärliga frågeställning.

Vi har ett nära samarbete med andra europeiska program för regissörer (t.ex. Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, Den Danske Scenekunstskole, Listaháskóli Íslands, Stockholms Konstnärliga Högskola, Kunsthøgskolen i Oslo, Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija). Dessutom har programmet långsiktiga partner i Brasilien (SP Escola de Teatro, São Paulo) och Moçambique (Universidade Eduardo Mondlane, Maputo). Det huvudsakliga undervisningsspråket är engelska, men studenterna kan också studera på finska eller svenska om omständigheterna tillåter det.

Rituell teater. Fotograf: Juanita Ocampo.

Lärare

Våra lärare är erfarna experter inom sina områden. Utbildningsprogrammet har sin fasta lärarkår och gästas vidare regelbundet av såväl inhemska som internationella toppkrafter. 

Doktorandstudier

Efter examen har du möjlighet att fortsätta studierna exempelvis på doktorandprogrammet i teaterkonst och inrikta dig på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. På Konstuniversitetet kan du avlägga licentiat- och doktorsexamen som påbyggnadsstudier.

Urvalsguide

Målexamen och studietid

Magister i teaterkonst
2 år

Ansökningstid

Nästa ansökningstid är i januari 2024. Studierna börjar i augusti 2024.

Ansökningsspråk

engelska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

Läsårsavgift för studerande som studerar på engelska och kommer från länder utanför EU och EES 5000€.
Läs mer om läsårsavgiften.

Handledande lärare

 • Riko Saatsi

  Lektor, Utbildningsprogrammet i regi, Teaterhögskolan
  +358504358213
  riko.saatsi@uniarts.fi
 • Eero Vuori

  Lektor, Utbildningsprogrammet i regi, Teaterhögskolan
  +358505769500
  eero-tapio.vuori@uniarts.fi

Enhet

Teaterhögskolan

Fråga om ansökning

teak.ansokan@uniarts.fi