Piano, klassik instrument, kandidat och magister

Studera till professionell pianist, utveckla ditt konstnärskap och förbered dig för arbetslivet under internationellt uppskattade lärare.

Kädet soittavat pianoa

Varför hos oss?

Kom och studera på ett av de bästa scenkonstuniversiteten i världen! Som pianostuderande på Sibelius-Akademin får du en nationellt och internationellt uppskattad undervisning av inhemska och internationella musiker och pedagoger i toppklass. Bland internationellt framgångsrika pianister som utbildats på Sibelius-Akademin kan nämnas Paavali Jumppanen, Antti Siirala, Laura Mikkola, Gergely Bogányi, Olli Mustonen och Henri Sigfridsson.

Utbildningens innehåll och mål

Pianostudierna förbereder dig för att arbeta som självständig konstnär och du kommer att behärska den spelteknik och de stilar som den centrala repertoaren kräver. Studierna förbereder dig för arbete som solist, kammarmusiker och pedagog.

Kandidatstudier

På kandidatnivå studerar du förutom piano bland annat samspel, musikalisk gestaltning, musikhistoria och pedagogik. Dessutom kan du studera de tillvalsämnen och eventuella biämnen du vill. 

Magisterstudier

På magisternivå fortsätter du att studera ditt huvudinstrument. Tillvalsstudierna ger möjlighet till breda kunskaper eller så kan du välja att fördjupa dig i något ämne. 

Förutom ur Sibelius-Akademins utbud kan du välja studieperioder ur Konstuniversitets övriga akademiers utbud samt det gemensamma utbudet. 

Pedagogikstudier

Sibelius-Akademins internationellt uppskattade studier i pianopedagogik förbereder dig på ett utomordentligt sätt för att arbeta som pianolärare. Studierna består av föreläsningar och handledd lärarpraktik, där varje studerande undervisar sin egen övningselev. Du får bekanta sig med det finländska systemet med musikläroanstalter och metodiken för pianoundervisning, enskilt och i grupp, från nybörjarundervisning till universitetsnivå. Vidare ingår repertoarseminarier, träning i att söka jobb samt studieresor i Finland och utomlands. Om du vill kan du bedriva mer omfattande studier i instrumentpedagogik och skaffa dig allmän lärarbehörighet.

Lärare

Lärarna på pianoprogrammet är experter på solorepertoar, pianopedagogik, periodinstrument, kammar- och liedmusik och olika perioders framförandesätt. Den redan musikaliskt rika studiemiljön berikas ytterligare av att internationella konstnärer och pedagoger i toppklass regelbundet gästar programmet.

Doktorandstudier

Efter examen har du möjlighet att fortsätta på doktorandprogrammet i musik och inrikta dig på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. På Konstuniversitetet kan du avlägga licentiat- och doktorsexamen som påbyggnadsstudier.

Urvalsguide

Målexamen och studietid

Musikmagister (MMus)

Ansökningsmål

Instrumentstudier i klassisk musik, huvudinstrument: piano

  • kandidat och magister (5,5 år)
  • magister (2,5 år)

Ansökningstid

Nästa ansökningstid är i januari 2024. Studierna börjar i augusti 2024.

Ansökningsspråk

engelska, finska, svenska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

För studerande från länder utanför EU och EES 5000 €.
Läs mer om läsårsavgiften

Handledande lärare

  • Tuija Hakkila

    Professor, piano, Piano, dragspel, gitarr och kantele, Sibelius-Akademin
    +358407104388
    tuija.hakkila@uniarts.fi

Enhet

Sibelius-Akademin