Ljusdesign, magister

På vårt utbildningsprogram blir du ett ljusdesignproffs med stark konstnärlig vision som kan använda ljuset som uttrycksmedel.

Valaistu esiintymislava jolla istuu yksi näyttelijä

Varför hos oss?

Vill du stanna upp och ta dig tid för din egen professionella utveckling mitt i din karriär? Vi du göra fortsatta studier?

I det tvååriga magisterprogrammet i ljusdesign stöder vi dig att identifiera dina styrkor, växa som konstnär samt upptäcka nya perspektiv i ditt tänkande och om ljus som instrument. Studierna kombinerar akademisk teori och konstnärlig praxis och utvecklar också muntliga och skriftliga kommunikationsfärdigheter och färdigheter i kontinuerligt lärande som är centrala för arbetslivet.

Utbildningens innehåll och mål

Den tvååriga magisterexamen (120sp) ger dig möjlighet att bygga vidare på dina tidigare kunskaper och fokusera på dina egna intressen. I början av dina studier kan du i din personliga studieplan inkludera ett brett utbud av studier från utbildningsprogrammet eller från hela Konstuniversitetet. I lärdomsprovet fördjupar du dina kunskaper inom det ämnesområde du valt. I den skriftliga delen visar du dina akademiska färdigheter och förmåga att reflektera över konstnärlig verksamhet. Största delen av undervisningen sker på finska, men vissa gemensamma studieperioder kan också genomföras på engelska.

Efter utexamineringen är du en självständig konstnär som känner till ljusdesignens tradition, nutida praxis, teori och begrepp. Du behärskar visuell uttrycksätt och verktyg och kan genomföra en planeringsprocess av hög teknisk och konstnärlig kvalitet. Du kan agera ansvarsfullt och aktivt i en multiprofessionell konstnärlig arbetsgrupp och producera konstnärligt innehåll. Som ljusdesigner kan du kritiskt granska ditt eget arbete och diskutera dina observationer och tankar med andra.

Lärare

Våra lärare är erfarna experter inom branschen. Utbildningsprogrammet har sin fasta lärarkår och gästas vidare regelbundet av internationella toppkrafter inom området.

Doktorandstudier

Efter examen har du möjlighet att fortsätta studierna exempelvis på doktorandprogrammet i teaterkonst och inrikta dig på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. På Konstuniversitetet kan du avlägga licentiat- och doktorsexamen som påbyggnadsstudier.

Finlands första doktorsavhandling i ljusdesign lades fram 2012. Forskningscentrum för teater, dans och performance (Tutke) på Konstuniversitetet erbjuder doktorandutbildning inom teaterkonst.

Urvalsguide

Målexamen och studietid

Magister i teaterkonst
2 år

Ansökningstid

Nästa ansökningstid är i januari 2024. Studierna börjar i augusti 2024.

Ansökningsspråk

finska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

Läsårsavgift för studerande som studerar på engelska och kommer från länder utanför EU och EES 5000€.
Läs mer om läsårsavgiften

Handledande lärare

  • Tomi Humalisto

    Professor, Utbildnings- och magisterprogramme i ljusdesign, Teaterhögskolan
    +358405074551
    tomi.humalisto@uniarts.fi

Enhet

Teaterhögskolan

Fråga om ansökning

teak.ansokan@uniarts.fi