Global music, magister

Låt dig inspireras av den kulturella mångfalden och bli en mångkunnig och visionär musiker och pedagog under ledning av lärare i toppklass.

Oscar Beerten Sapio playing violin on Glo­bal Spring: The Boat Floats with Goats concert
Maarit Kytöharju

Varför hos oss?

Kom och studera på ett av de bästa scenkonstuniversiteten i världen! I magisterprogrammet Global music utvecklar du din egen unika röst, tillämpar din egen praxis som du delar med dig med andra och gör ny musik i ett mångkulturellt samarbete med stöd av våra skickliga lärare.

Utbildningens innehåll och mål

Som studerande på magisterprogrammet Global music fördjupar du på bred front din konstnärliga identitet i musikaliska och kulturella sammanhang, liksom i andra samhälleliga sammanhang. Vi hjälper dig att utveckla dina färdigheter att uppträda, växelverka och samarbeta samt din förmåga att skapa, facilitera, forska och leda.

Som en del av dina studier får du planera en interkulturell studieresa till valfri destination. Under resans gång får du ta del av en annan kulturs musikaliska värld och du får undervisning av lokala musiker.

Magisterprojektet är en väsentlig del av dina studier på Global music och varje studerande väljer själv sitt fokusområde. Projektet förenar konstnärliga, pedagogiska och forskningsmässiga perspektiv. Till studierna i Global musik hör också en magisterkonsert som en del av det årliga evenemanget Global Fest, som hålls i Musikhusets världsklassiga lokaler.

Du har möjlighet att delta i världsmusikmässan WOMEX eller andra evenemang och konferenser som en del av dina studier. Under studietiden får du samarbeta med gästande internationella artister och delta i intensiva Global musik-läger.

Dessutom får du delta i och leda samarbetsprojekt inom olika delområden i samhället.

Lärare

Lärare på utbildningen är Sibelius-Akademins egna experter inom olika områden och gästande pedagoger och artister.

Doktorandstudier

Efter examen har du möjlighet att fortsätta på doktorandprogrammet i musik och inrikta dig på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. På Konstuniversitetet kan du avlägga licentiat- och doktorsexamen som påbyggnadsstudier.

Urvalsguide

Målexamen och studietid

Musikmagister (MMus)
2 år

Ansökningstid

Nästa ansökningstid är i januari 2024. Studierna börjar i augusti 2024.

Ansökningsspråk

engelska Läs mer om språkkunskapskrav

Studieavgifter

Läsårsavgift för studerande som studerar på engelska och kommer från länder utanför EU och EES 5000€.
Läs mer om läsårsavgiften

Handledande lärare

  • Nathan Thomson

    Professor, Global music, Sibelius-Akademin
    +358504758758
    nathan.thomson@uniarts.fi

Enhet

Sibelius-Akademin

Fråga om ansökning

siba.ansokan@uniarts.fi