Ansökan till magisterprogrammet i scenframställning i dans

Ingen antagning 2024.

Ansökningsinstruktioner för 2023 studerandeurval till magisterprogrammet i scenframställning i dans

Observera att dessa antagningskriterier och förhandsuppgifter kommer att ändras under nästa ansökningsomgång.

Studiernas längd och examensspråket

 • Studiernas längd: 2 år
 • Examensspråket: finska eller engelska

Ansökningsbehörighet

Du kan söka till magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans om du:

 1. har högskoleexamen i Finland och i din examen ingår minst 60 ECTS-studiepoäng i danskonst eller performativa konstarter eller studier som stöder dessa

 2. avlagt en utländsk examen på kandidatnivå (Bachelor’s Degree) som i landet i fråga ger behörighet för högskolestudier på magisternivå och i din examen ingår minst 60 ECTS-studiepoäng i danskonst eller performativa konstarter eller studier som stöder dessa

  ELLER

 3. om du på basis av studier och arbetserfarenhet inom branschen har tillräckliga kunskaper och färdigheter som högskolan konstaterat. I detta fall ska du ha avlagt minst 60 ECTS-studiepoäng i danskonst eller performativa konstarter eller studier som stöder dessa före ansökningstidens slut. Dessutom förutsätter vi minst två års heltidsarbete inom danskonst (jämförbart med studier som omfattar 120 ECTS-poäng).
  Detta är avsett för dig som inte har avlagt examen eller som har andra studier inom konstbranschen, till exempel vid ett öppet universitet.

Bilagor som krävs för att styrka behörighet

Punkt 1
Bifoga examensbetyg och studieprestationsutdrag till din ansökan. Markera tydligt i studieprestationsutdraget eller i en separat bilaga de krävda minst 60 ECTS-studiepoängen i danskonst eller performativa konstarter eller högskolestudier som stöder dem.

Punkt 2
Bifoga examensbetyg och studieprestationsutdrag samt Diploma Supplement till din ansökan. Om Diploma Supplement inte finns att tillgå ska du lämna in en separat utredning över nivån på den utländska examen i studielandets utbildningssystem och en beskrivning av omfattnig av examen. Markera tydligt i studieprestationsutdraget eller i en separat bilaga de krävda minst 60 ECTS-studiepoängen i danskonst eller performativa konstarter eller högskolestudier som stöder dem. 

Punkt 3
Bifoga till din ansökan studieprestationsutdrag över de krävda minst 60 ECTS-studiepoängen i danskonst eller performativa konstarter eller högskolestudier som stöder dem. Dessutom ska du lämna in en tydlig specifikation av två års heltidsarbete inom danskonsten (produktion, arbetsgivare/arbetsgrupp, föreställningsplats, övningsperiod, föreställningar). 

Bedömning av behörighet

Din behörighet att ansöka bedöms på basis av din ansökan, betyg och övrig redovisning.

Beslut om behörighet att ansöka fattas innan en kallelse sänds till urvalsproven. Du får information om beslutet via e-post under vecka 9-10. 

Ansökan om överflyttning från ett annat universitet

Sökande som är flykting eller en person som kan jämställas med en flykting

Språkkrav

Examensspråket i magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans är finska eller engelska. Undervisningsspråket är finska och/eller engelska. För att bli antagen som examensstuderande måste du ha den språkkunskap som krävs för ansökningsmålet. 

Examens- och undervisningsspråket vid Teaterhögskolan

Läsårsavgift

Konstuniversitetets kandidat- och magisterprogram som undervisas på engelska har en läsårsavgift för de som inte är medborgare i EU/EEA land eller Schweiz.

Ytterligare information om läsårsavgift

Bedömningskriterier

Bedömningskriterier för förhandsuppgifterna och urvalsprovets uppgifter:

 • praktiska och teoretiska färdigheter som dansare  
 • förmåga att reflektera över konstnärlig verksamhet
 • förståelse för hur uppgifterna ska avgränsas och artikuleras kreativt
 • förmåga till kreativitet och helhetsuttryck
 • samarbetsförmåga och växelverkan
 • motivation och engagemang
 • lämplighet för högskolestudier i scenframställning i dans

Förhandsuppgifter

Förhandsuppgifterna varken preciseras eller förklaras. Förhandsuppgifterna kan göras på finska, svenska eller engelska. Ange ditt namn i varje uppgift.

1. Essä

Skriv en essä där du lyfter fram de centrala frågorna kring ditt dansararbete och din konstnärlighet just nu och som du skulle vilja arbeta med i magisterprogrammet. Förankra ditt tänkande i en bredare kontext genom att använda minst två källor, som kan vara t.ex. konstverk eller texter, och hänvisa till källorna på tillbörligt sätt. Ange också i din essä varför du söker till just detta magisterprogram och vad du förväntar dig av studierna. 

Essäns längd 2–3 sidor (A4) maskinskriven text, fontstorlek 12, radavstånd 1,5
Namnge filen: efternamn_fornamn_essa

2. Videoprov

Gör ett 5 minuter långt videoprov med två delar.
I den första delen (a), arbeta i rörelse med ett tema eller en fråga som du behandlar i essän, längd 3 minuter. Registrera videon i en tagning så att resultatet motsvarar en levande situation. Välj belysning och videovinkel så att hela din aktivitet ses så bra som möjligt. 
I den andra delen (b), berätta muntligt om ditt arbete i videon a under 2 minuter. Berätta hur och med vad du arbetade? Filma videon i en tagning. 

Foga samman de två videona till ett 5-minuter långt prov. Redigera eller behandla inte videorna på något annat sätt. Namnge filen: efternamn_fornamn_video

3. Portfolio

Gör en digital portfolio som presenterar ditt konstnärliga arbete. Inkludera videor/videolänkar från ditt tidigare arbete som dansare/artist i portfolion. Förutom videor kan portföljen innehålla bilder och/eller text. Namnge filen: efternamn_fornamn_portfolio

Förhandsuppgifterna bedöms och på basis av dem görs den första gallringen. Förhandsuppgifterna är en del av uppgifterna i urvalsprovet och påverkar den slutliga helhetsbedömningen av den sökande.

Urvalsproven

Urvalsproven ordnas på distans.

Sökandena underrättas per e-post om besluten om behörighet under vecka 9-10. De som klarat sig vidare på basis av förhandsuppgifterna får en kallelse till urvalsprovets andra skede per e-post. Angivna tider för inträdesproven ändras inte. Även de som på basis av förhandsuppgiften inte klarat sig vidare meddelas om detta via e-post.

Urvalsprovet består av tre skeden. Du behöver inte resa till Helsingfors i något skede av urvalsprocessen.

Skede 1
Ansökan till Studieinfo och inlämning av förhandsuppgifterna samt bilagorna

Skede 2
Urvalsproven ordnas på distans.
Uppgifter ges senast veckan 13 och inlämning av uppgifter x.x. 
Uppgifter är video- och/eller skriftliga uppgifter.

Skede 3
Urvalsproven hålls på Zoom enligt ett individuellt schema mellan x.x.-x.x. 
Inbjudan och eventuella uppgifter som förbereder sig för skede 3 skickas vecka 17.

De sökande gallras i varje skede av urvalsprovet. Det är också möjligt att det utförs en mellangallring i de olika skedena. Tilläggsuppgifter som kräver förberedelser kan ges under urvalsproven.

De gruppuppgifterna i urvalsproven görs på engleska. De individuella uppgifterna kan genomföras antingen på svenska, finska eller på engelska.

Mera information om Teaterhögskolans urvalsprov och bedömning

Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Kontakta ansökningstjänsterna

Hittade du inte svaret på din fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Du kan ställa din fråga om antagning via e-post eller telefon.

E-post: teak.ansokan@uniarts.fi
Telefon: +358 50 349 6672

De vanligaste frågorna

De vanligaste frågorna som ställs till oss om antagning

Visa utbildningsprogram detaljer