Examens- och undervisningsspråk vid Teaterhögskolan

Undervisningen vid Teaterhögskolan sker i huvudsak på finska. Den studerande har rätt att i undervisningen använda finska och svenska både muntligt och skriftligt om inte annat anges i undervisningsplanen eller undervisningens natur så kräver. Merparten av gruppundervisningen sker dock på finska, och därmed är kunskaper i finska nödvändiga med undantag för svenska utbildningsprogrammet i skådespelarkonst eller magisterprogrammen på engelska.

Finska som examens- och undervisningsspråk

 • magisterprogrammet i danspedagogik *
 • magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans *
 • magisterprogrammet i koreografi *
 • magisterprogrammet i skrivande
 • magisterprogrammet i teaterpedagogik *
 • magisterstudier i design för scenkonst
 • magisterstudier i dramaturgi och skrivande av pjäser
 • magisterstudier i ljuddesign
 • magisterstudier i ljusdesign
 • magisterstudier i regi *
 • magisterstudier i skådespelarkonst (på finska)
 • utbildningsprogrammet i danskonst
 • utbildningsprogrammet i design för scenkonst
 • utbildningsprogrammet i dramaturgi och skrivande av pjäser
 • utbildningsprogrammet i ljuddesign
 • utbildningsprogrammet i ljusdesign
 • utbildningsprogrammet i regi
 • utbildningsprogrammet i skrivande
 • utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på finska)

* Till magisterprogrammet kan sökande som studerar på både finska och engelska antas. Om nya sökande som studerar på engelska antas till programmet, sker en del av undervisningen på engelska för hela årskursen.

Svenska som examens- och undervisningsspråk

 • utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på svenska)
 • magisterstudier i skådespelarkonst (på svenska)

Engelska som examens- och undervisningsspråk

 • magisterprogram Live Art and Performance Studies
 • magisterprogram Comparative Dramaturgy and Performance Research
 • magisterprogrammet i teaterpedagogik
 • magisterprogrammet i danspedagogik
 • magisterprogrammet i koreografi
 • magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans
 • magisterstudier i regi