Haku tanssijantaiteen maisteriohjelmaan

Ei hakua 2024.

Tanssijantaiteen maisteriohjelman kevään 2023 opiskelijavalintojen hakuohjeet

Huomioi, että näihin valintaperusteisiin ja ennakkotehtäviin tulee muutoksia seuraavalla hakukierroksella.

Opintojen kesto ja tutkintokieli

 • Opintojen kesto: 2 vuotta
 • Tutkintokieli: suomi tai englanti

Hakukelpoisuus

Voit hakea tanssijantaiteen maisteriohjelmaan, jos olet:

 1. suorittanut korkeakoulututkinnon Suomessa ja tutkintoosi sisältyy vähintään 60 ECTS-opintopistettä tanssitaiteen tai esittävän taiteen tai niitä tukevia opintoja 

 2. suorittanut ulkomaisen kandidaattitasoisen tutkinnon (Bachelor’s degree), joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden maisteritason korkeakouluopintoihin ja tutkintoosi sisältyy vähintään 60 ECTS-opintopistettä tanssitaiteen tai esittävän taiteen tai niitä tukevia opintoja

  TAI

 3. jos sinulla on opintojen ja alan työkokemuksen perusteella hankitut, korkeakoulun toteamat riittävät tiedot ja valmiudet. Tässä tapauksessa sinulla tulee olla vähintään 60 ECTS-opintopistettä tanssitaiteen tai esittävän taiteen tai niitä tukevia korkeakouluopintoja suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Lisäksi edellytämme vähintään kahden vuoden päätoimista työskentelyä tanssitaiteen alalla (vertautuu 120 ECTS-opintopisteen laajuisiin opintoihin). 
  Tämä on tarkoitettu sinulle, jolla on jäänyt tutkinnon suorittaminen kesken, tai sinulla on muita taidealan opintoja, esimerkiksi avoimessa yliopistossa suoritettuja. 

Hakukelpoisuuden todentamiseen vaaditut liitteet

Kohta 1 
Liitä hakemukseesi tutkintotodistus ja opintosuoritusote. Merkitse selkeästi opintosuoritusotteeseen tai erilliselle liitteelle vaaditut vähintään 60 ECTS opintopisteen tanssitaiteen tai esittävän taiteen tai niitä tukevat korkeakouluopinnot.  

Kohta 2 
Liitä hakemukseesi tutkintotodistus ja opintosuoritusote sekä Diploma Supplement. Jos Diploma Supplementia ei ole saatavilla toimita erillinen selvitys ulkomaisen tutkinnon asemasta opiskelumaan koulutusjärjestelmässä ja kuvaus tutkinnon laajudesta. Merkitse selkeästi opintosuoritusotteeseen tai erilliselle liitteelle vaaditut vähintään 60 ECTS opintopisteen tanssitaiteen tai esittävän taiteen tai niitä tukevat korkeakouluopinnot. 

Kohta 3 
Liitä hakemukseesi opintosuoritusote vaadituista vähintään 60 ECTS opintopisteen tanssitaiteen tai esittävän taiteen tai niitä tukevista korkeakouluopinnoista. Lisäksi toimita selkeä erittely vähintään kahden vuoden päätoimisesta työskentelystä tanssitaiteen alalla (produktio, työnantaja/työryhmä, esityspaikka, harjoitusjakso, esityskerrat). 

Hakukelpoisuuden arviointi

Hakukelpoisuutesi arvioidaan toimittamasi hakemuksen, todistusten ja muiden selvitysten perusteella.

Hakukelpoisuudestasi tehdään päätös ennen valintakokeeseen kutsumista. Saat tiedon päätöksestä sähköpostitse viikolla 9-10.

Siirto-opiskelijahaku toisesta yliopistosta

Pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa oleva hakija

Kielitaitovaatimus

Tanssijantaiteen maisteriohjelman tutkintokielet ovat suomi tai englanti. Opetuskielet ovat suomi ja/tai englanti. Jotta voit tulla hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi, sinun on hakuvaiheessa osoitettava opetuskielen mukainen opiskelun kannalta välttämätön kielitaito.

Teatterikorkeakoulun opetus- ja tutkintokielet

Arviointikriteerit

Ennakkotehtävien ja valintakoetehtävien arviointikriteerit:

 • taidolliset ja tiedolliset valmiudet tanssitaiteen alalla 
 • taiteellisen toiminnan reflektiokyky 
 • tehtävien rajauksien ymmärtäminen ja niiden luova artikulaatio 
 • luovuus ja ilmaisun monipuolisuus  
 • yhteistyökyky ja vuorovaikutuksellisuus 
 • motivaatio ja sitoutuneisuus 
 • soveltuvuus tanssijantaiteen korkeakouluopintoihin 

Ennakkotehtävät

Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä. Ennakkotehtävät voi tehdä suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Merkitse nimesi jokaiseen tehtävään.

1. Essee

Kirjoita essee, jossa tuot ilmi omaan tanssijantyöhösi ja taiteilijuuteesi liittyviä tämän hetken keskeisimpiä teemoja ja kysymyksiä, joiden parissa haluaisit työskennellä maisteriohjelmassa. Sido ajatteluasi laajempaan kontekstiin käyttäen vähintään 2 lähdettä, jotka voivat olla esim. taideteoksia tai tekstejä, ja viittaa lähteisiin asianmukaisesti. Tuo esseessäsi myös ilmi miksi haet juuri tähän maisteriohjelmaan ja mitä odotat opinnoilta. 

Esseen pituus 2-3 liuskaa (A4) koneella kirjoitettua tekstiä, fonttikoko 12, riviväli 1,5
Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_essee

2. Videonäyte

Tee 5 min videonäyte, jossa on kaksi osaa.
Ensimmäisessä osassa (a) työskentele liikkeellisesti, jonkin esseessä avaamasi teeman tai kysymyksen parissa 3 min. Tallenna video yhtenä ottona niin, että tulos vastaa elävää tilannetta. Valitse valaistus ja videointikulma niin että toimintasi näkyy kokonaisuudessaan mahdollisimman hyvin. Toisessa osassa (b) kerro suullisesti työskentelystäsi videossa a 2 min. Kerro miten ja minkä kanssa työskentelit? Kuvaa video yhdellä otolla. 

Liitä kaksi videota yhteen yhdeksi 5 minuutin kestoiseksi näytteeksi. Älä editoi tai käsittele videoita muilla tavoin. Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_video

3. Portfolio

Valmista omaa taiteellista työtäsi esittelevä digitaalinen portfolio. Sisällytä portfolioon videota/videolinkkejä aiemmasta tanssijan/esiintyjän työstäsi. Videoiden lisäksi portfoliossa voi olla valokuvia ja/tai tekstiä. Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_portfolio

Ennakkotehtävät arvioidaan ja niiden perusteella tehdään ensimmäinen karsinta. Ennakkotehtävät ovat osa valintakoetehtäviä ja vaikuttavat hakijan lopulliseen kokonaisarviointiin.

Valintakokeet

Hakijoiden hakukelpoisuuspäätöksistä lähetetään hakijoille tieto sähköpostitse viikolla 9-10. Ennakkotehtävien perusteella jatkoon päässeille lähetetään sähköpostitse kutsu toiseen vaiheeseen. Annettua valintakoeaikaa ei vaihdeta. Myös ennakkotehtävien perusteella karsituille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

Valintakoe on kolmivaiheinen. Sinun ei tarvitse matkustaa Helsinkiin missään valintaprosessin vaiheessa.

1 vaihe       
Opintopolun hakemus sekä ennakkotehtävien ja liitteiden toimittaminen.

2 vaihe       
Etävalinnat: Tehtävänanto viimeistään viikolla x ja tehtävien palautus x.x.
Tehtävät ovat video- ja/tai kirjallisia tehtäviä.   

3 vaihe
Etävalinnat Zoomissa yksilöllisen aikataulun mukaisesti.
Kutsu ja mahdolliset 3 vaiheeseen valmistavat tehtävät lähetetään viikolla x.  

Hakijoita karsitaan eri vaiheiden välillä. Valintakoeraati voi tehdä myös välikarsintoja eri vaiheiden aikana. Valmistelua vaativia lisätehtäviä voidaan antaa valintakokeiden aikana.

Valintojen ryhmätehtävät suoritetaan englannin kielellä. Yksilötehtävät voi suorittaa joko suomen, ruotsin tai englannin kielellä. 

Lisätietoa valintakokeista ja arvostelukriteereistä

Yksilölliset järjestelyt valintakokeissa

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Hakijapalvelut neuvoo Teatterikorkeakoulun opiskelijavalintaan liittyvissä kysymyksissä.

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse tai puhelimitse.

Sähköposti: teak.hakijapalvelut@uniarts.fi
Puhelinnumero: 050 349 6672

Tutustu koulutuksen sisältöön