ONLINE-EVENEMANG: Musik och filosofi: Vem äger musiken?

Föreläsningskonserten presenterar olika aspekter som gäller frågor om att äga musik och interna maktförhållanden under musikens olika tidsperioder.

gul x placeras ovanpå en grön bakgrund. Händelsens namn skrivs under x.

Evenemang kommer bara att hållas online på grund av begränsningar relaterade till koronasituationen.

Konserter avbryts från publiken till 9.5.2021 på grund av den rådande koronasituationen.

Historiska och filosofiska exempel samt exempel på levande musik framskrider från praktisk till konstfilosofisk och behandlar polemiska ämnesområden såsom att stjäla, att låna, att hänvisa, nationalkänslan, att äga idéer, triangeln artist-publik-kompositör och att ”förfalska”. Som musikexempel framförs konsertföreställningar av både nutida musik och musik från 1800- och 1900-talen.

Artist

Eveliina Sumelius-Lindblom, föreläsning och musik

Eveliina Sumelius-Lindblom

Licentiaten i musik Eveliina Sumelius-Lindblom har under sin karriär profilerat sig som en nyskapande, undersökande pianokonstnär. I sitt doktorsprojekt har Sumelius-Lindblom koncentrerat sig på en repertoar från 1900-talets första årtionden, särskilt fransk och franskinspirerad pianolitteratur. Som forskare är Sumelius-Lindblom intresserad av musikens filosofiska utgångspunkter och begreppsanalys. I sina artiklar har hon behandlat till exempel den neoklassiska musikens estetiska och intertextuella särdrag samt de kroppsliga och intellektuella kontaktytorna i artistens observationssätt. Sumelius-Lindbloms doktorandprojekt har fått stöd av Uudenmaan rahasto som hör till Suomen kulttuurirahasto, Greta och William Lehtinens stiftelse, Konstuniversitetets TTOR och Sibelius-Akademins understödstiftelse. Våren 2018 tillbringade Sumelius-Lindblom en månad som residenskonstnär på Cité-des-Arts i Paris.

Mer information: Eveliina Sumelius-Lindblom

Föreläsningskonsertserien Musik och filosofi:

Vad är musikens förhållande till samhället och hur hörs samhället i musiken? Dessa frågor har fascinerat många kompositörer, musiker, musikforskare och filosofer. Föreläsningskonsertserien hösten 2020 och våren 2021 vill förklara förhållandet mellan musiken och samhället ur flera olika synvinklar.

Föreläsningskonsertserien är en del av jubileumsåret 30 år av doktorer i musik från Sibelius-Akademin.

Tid

20.4.2021 kl 18:00

Plats

Online-evenemang

Biljetter

Fritt inträde