VERKKOTAPAHTUMA: Musiik­kia ja fi­lo­so­fi­aa: Kuka omistaa musiikin?

Luentokonsertti esittää näkökulmia musiikin omistamiseen ja sisäisiin valtasuhteisiin liittyviin kysymyksiin musiikin eri aikakausina.

X-symboli sinisellä ja violetilla taustalla.

Tapahtuma järjestetään vain verkossa koronatilanteeseen liittyvien rajoitusten vuoksi.

Historialliset, filosofiset ja elävän musiikin esimerkit etenevät käytännöllisestä taidefilosofiseen ja käsittelevät poleemisia aihealueita kuten varastaminen, lainaaminen, viittaaminen, kansallistunne, ideoiden omistaminen, esittäjä-yleisö-säveltäjä -triangeli ja ”väärentäminen”. Musiikkiesimerkkeinä kuullaan konserttiesityksiä niin aikamme musiikista, kuin 1800- ja 1900-luvuilta.

Esiintyjä

Eveliina Sumelius-Lindblom, luento ja musiikki

Eveliina Sumelius-Lindblom poseeraa valkoista seinää vasten studiossa ja hymyilee.
Kuva: Nina Stolt / Studio Onni Eveliina Sumelius-Lindblom

Musiikin lisensiaatti Eveliina Sumelius-Lindblom on profiloitunut urallaan uutta luovaksi, tutkivaksi pianotaiteilijaksi. Tohtoriprojektissaan Sumelius-Lindblom on keskittynyt 1900-luvun alkuvuosikymmenten repertuaariin, erityisesti ranskalaiseen ja ranskalaisvaikutteiseen pianokirjallisuuteen. Tutkijana Sumelius-Lindblomia kiinnostavat musiikin filosofiset lähtökohdat ja käsiteanalyysi. Hän on käsitellyt artikkeleissaan esimerkiksi neoklassisen musiikin esteettisiä ja intertekstuaalisia erityispiirteitä sekä esittäjän havainnointitapojen kehollisia ja älyllisiä rajapintoja. Sumelius-Lindblomin tohtoriprojektia ovat tukeneet Suomen kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto, Greta ja William Lehtisen säätiö, Taideyliopiston TTOR ja Sibelius-Akatemian Tukisäätiö. Keväällä 2018 Sumelius-Lindblom vietti kuukauden residenssitaiteilijana Pariisin Cité-des-Artsissa.

Lisätietoja: Eveliina Sumelius-Lindblom

Musiikkia ja filosofiaa -luentokonserttisarja:

Mikä on musiikin suhde yhteiskuntaan ja miten yhteiskunta kuuluu musiikissa? Nämä kysymykset ovat kiehtoneet monia säveltäjiä, muusikoita, musiikintutkijoita ja filosofeja. Syksyyn 2020 ja kevääseen 2021 sijoittuva luentokonserttisarja pyrkii avaamaan musiikin ja yhteiskunnan suhdetta useista eri näkökulmista käsin.

Luentokonserttisarja on osa 30 vuotta musiikin tohtoreita Sibelius-Akatemiasta -juhlavuotta.

Ajankohta

20.4.2021 klo 18:00

Sijainti

Verkkotapahtuma

Liput

Vapaa pääsy