Konsertföreläsningsserien Musik och filosofi

Kädet soittavat urkuja

Vad är musikens förhållande till samhället och hur hörs samhället i musiken? Dessa frågor har fascinerat många kompositörer, musiker, musikforskare och filosofer. Föreläsningskonsertserien hösten 2020 och våren 2021 vill förklara förhållandet mellan musiken och samhället ur flera olika synvinklar.

Målet är att samtidigt på ett mångsidigt sätt avskaffa ideologier och illusioner som är förknippade med temat. Teman för föreläsningskonserterna är bland annat konstens etik, musikgenrernas samhällelighet, ägarskap i musiken samt musikens inverkan på människans sinne. Evenemangen i serien består av en föreläsning och musik, med en sammanlagd längd på cirka 90 minuter. På evenemangen är föreläsningen och musiken likställda: musiken demonstrerar inte bara innehållet i föreläsningen, utan den utgör en ambitiös konsert som är förknippad med föreläsningens tema.

Evenemangen ordnas av doktorandskolan DocMus vid Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet i samarbete med Helsingfors arbetarinstitut, Helsingfors centrumbibliotek Ode, Ateneum och Villa Hagasund. Evenemangen börjar kl. 18 och det är fritt inträde.

Föreläsningskonsertserien är en del av jubileumsåret 30 år av doktorer i musik från Sibelius-Akademin.

Mer information: Eveliina Sumelius-Lindblom

Nästa föreläsningskonsert 20.4 kl. 18

Andra föreläsningskonserter i serien