Universitetets verksamhet återställs stegvis från undantagstillståndet orsakad av coronaviruset

Konstuniversitetet återställer verksamheten i tre steg. Universitetet följer de gällande riktlinjerna till slutet av maj, vilket betyder att verksamheten fortsätter på distans.

Under sommaren (1.6.–31.7.) öppnar Konstuniversitetet sin verksamhet i begränsad omfattning enligt gemensamma principer. Universitetet håller på att förbereda de enhetsspecifika anvisningarna och de publiceras under maj. Beslut gällande hösten (fr.o.m. 1.8.) kommer att fattas före midsommaren.

Sammanfattning av återställningen som sker stegvis 

  • undervisning sker huvudsakligen på distans 14.5.–31.7.2020  
  • personalen arbetar huvudsakligen på distans 14.5.–31.7.2020 
  • studier sker huvudsakligen på distans 14.5.–31.7.2020 
  • studier, undervisning och övrigt arbete som är prioriterad enligt gemensamma principer möjliggörs i universitetslokalerna 1.6.–31.7.2020
  • studier som stöder utexaminering i 2020 och som inte kan flyttas till hösten prioriteras vid självständiga studier och övning 
  • Konstuniversitetets bibliotek öppnas begränsat 1.–18.6.2020. Biblioteket är stängt 19.6–9.8.2020. Biblioteket i Kuopio är stängt t.o.m. 9.8.   

Konstuniversitetets verksamhet återställs stegvis från undantagstillståndet orsakad av coronaviruset. Verksamheten återställs behärskat och stegvis så att studerandenas och personalens hälsa och säkerhet inte komprimeras. Vid avveckling av begränsningarna beaktas riktlinjerna enligt Finlands regering, regionförvaltningsmyndigheter, hälsomyndigheterna, Finlands universitetsrektorers råd UNIFI samt andra universitet. Riktlinjerna preciseras vid behov om pandemisituationen ändras eller om myndigheternas anvisningar förutsätter det. 

Urvalsproven ordnas i maj 2020 som planerat. Fast största delen av urvalsproven utförs digitalt förutsätter organisering av urvalet även arbete i universitetslokalerna.  

Universitetslokalerna är huvudsakligen stängda för studerande till slutet av maj. Personalen kan ansöka undantagstillstånd för att arbeta i lokalerna för att utföra uppgifter som är kritiska för universitetets verksamhet, en dag åt gången. Det är möjligt med undantagstillstånd att arbeta i universitetslokaler på vardagar kl. 9–16. Det är inte möjligt att öppna lokalerna i maj eftersom vi vill säkerställa att urvalet går smidigt och vi behöver tid för att vara beredda för att öppna lokalerna tryggt i juni.

Universitetslokaler öppnas från början av junienligt gemensamma principer för studier, undervisning och övrigt arbete. Studier som stöder utexaminering i 2020 och som inte kan flyttas till hösten prioriteras vid självständiga studier och övning. Dekanerna fattar beslut om vem som kan använda lokalerna. Prorektorerna fattar beslut om lokalernas användning när det gäller gemensamma funktioner. Kriterierna för beslutet är studerandenas och personalens hälsa och trygg användning av lokalerna. Akademierna och andra enheter gör sina egna anvisningar som grundar sig på gemensamma principer och informerar om det under maj.  

Konstuniversitetets bibliotek öppnas begränsat 1.–18.6.2020. Biblioteket är stängt 19.6.–31.7.2020 eftersom biblioteket tar nya datasystem i bruk på sommaren. Biblioteket är stängt t.o.m. 1.8. i Kuopio.   

Preliminära riktlinjer gällande höstterminen (fr.o.m. 1.8.) utarbetas före 19.6.2020. 

Gemensamma säkerhetsanvisningar för användning av universitetslokaler och enhetliga anvisningar för tillämpning av dem utarbetas för att säkerställa trygg användning av lokalerna. Var och en som använder lokalerna ska bete sig ansvarsfullt och följa gemensamma anvisningar. Anvisningarna utarbetas i maj.

Gemensamma principer för studier, undervisning och övrigt arbete i universitetslokaler 1.6.–31.7.2020

1. Vid undervisning prioriteras verksamhet som stöder studerandenas utexaminering under 2020 och som inte kan flyttas till höstterminen. Detta kan innebära undervisning och handledning som gäller akademiernas lärdomsprov. 

2. Studier som stöder utexaminering i 2020 och som inte kan flyttas till hösten prioriteras vid självständiga studier och övning. Detta kan innebära bl.a.: 

  • Övning för lärdomsprov med instrument som inte är möjligt att öva med utanför universitetslokalerna vid Sibelius-Akademin 
  • Studerandenas arbetsrumsarbete vid Bildkonstakademin 
  • Studerandenas självständiga övning vid Teaterhögskolan. 

3. Vid forskning prioriteras verksamhet som inte kan utföras utanför lokaler som är reserverade för universitetets forskning. 

4. Vid höstens förberedning av konstnärliga verksamhet prioriteras verksamhet som stöder studerandenas utexaminering under 2020. 

5. Vid övrigt arbete än undervisning prioriteras verksamhet som stöder förberedning av urvalet, som är kritiskt utgående från kontinuitet av universitetets verksamhet eller som stöder studerandenas utexaminering i utsatt tid. 

Förfrågningar

Jari Perkiömäki
rektor
050 384 3454