Konstuniversitetets verksamhet återställs stegvis från undantagstillståndet orsakad av coronaviruset, uppdateras kontinuerligt

Gemensamma principer och riktlinjer gällande corona. Uppdaterat 14.5. kl. 12.24.

Läs också

Konstuniversitetet återställer verksamheten i tre steg. Universitetet följer de gällande riktlinjerna till slutet av maj, vilket betyder att verksamheten fortsätter på distans. Under sommaren (1.6.–31.7.) öppnar Konstuniversitetet sin verksamhet i begränsad omfattning enligt gemensamma principer. Universitetet håller på att förbereda de enhetsspecifika anvisningarna och de publiceras under maj. Beslut gällande hösten (fr.o.m. 1.8.) kommer att fattas före midsommaren.

Gemensamma principer för studier, undervisning och övrigt arbete i universitetslokaler 1.6.–31.7.2020

 1. Vid undervisning prioriteras verksamhet som stöder studerandenas utexaminering under 2020 och som inte kan flyttas till höstterminen. Detta kan innebära undervisning och handledning som gäller akademiernas lärdomsprov.
 2. Studier som stöder utexaminering i 2020 och som inte kan flyttas till hösten prioriteras vid självständiga studier och övning. Detta kan innebära bl.a.:
  a. Övning för lärdomsprov med instrument som inte är möjligt att öva med utanför universitetslokalerna vid Sibelius-Akademin
  b. Studerandenas arbetsrumsarbete vid Bildkonstakademin
  c. Studerandenas självständiga övning vid Teaterhögskolan.
 3. Vid forskning prioriteras verksamhet som inte kan utföras utanför lokaler som är reserverade för universitetets forskning.
 4. Vid höstens förberedning av konstnärliga verksamhet prioriteras verksamhet som stöder studerandenas utexaminering under 2020.
 5. Vid övrigt arbete än undervisning prioriteras verksamhet som stöder förberedning av urvalet, som är kritiskt utgående från kontinuitet av universitetets verksamhet eller som stöder studerandenas utexaminering i utsatt tid.

Konstuniversitetets riktlinjer gällande corona

Användning av universitetslokaler

 • Från början av juni öppnas universitetslokaler begränsat och enligt gemensamma principer till studier, undervisning och övrigt arbete. Universitetslokalerna är dock huvudsakligen stängda för studerande, lärare och övrig personal t.o.m. 31.7.2020.
 • Inga besök görs till universitetslokaler t.o.m. 31.7.2020.
 • Universitetslokaler hyrs tillsvidare inte till utomstående aktörer.
 • Antalet av studerande och personal som använder lokalerna följs och begränsas vid behov. Konstuniversitetet skall beständigt ha uppdaterad information om studier, undervisning och övrigt arbete som pågår i lokalerna för att kunna fastställa möjliga utsättningar och spåra smittokedjor. Besök och arbete i lokalerna följs med hjälp av passagekontroll.

Undervisning och studier

 • Undervisning och studier sker huvudsakligen på distans t.o.m. 31.7.2020.
 • Från början av juni öppnas universitetslokaler begränsat och enligt gemensamma principer till studier, undervisning och övrigt arbete.
 • Prorektor som ansvarar för utbildning ansvarar för koordinationen av studerande och undervisning i universitetslokalerna för öppna campus del. Dekanerna ansvarar för koordinationen av studerande och undervisning för akademiernas del.

Forskning

 • Forskning sker huvudsakligen på distans t.o.m. 31.7.2020.
 • Från början av juni öppnas universitetslokaler begränsat och enligt gemensamma principer till forskning.
 • Prorektor som ansvarar för forskning ansvarar för koordinationen av forskning i universitetslokalerna för Research Hubs del. Dekanerna ansvarar för koordinationen av forskning för akademiernas del.

Personalens annat arbete

 • Personalens annat arbete, möten och kommunikation under arbetsdagen sker huvudsakligen på distans t.o.m. 31.7.2020.
 • Från början av juni öppnas universitetslokaler begränsat och enligt gemensamma principer till personalens annat arbete.
 • Om förmannen anser att arbetet är nödvändigt att göras på arbetsplatsen, men den anställda inte vill arbeta på plats, har den anställda rätt att vägra arbeta I universitetslokaler. Då utförs arbetet på distans och arbetsuppgifterna kan vara undantagsvis också andra än vanliga arbetsuppgifter. Om arbetet inte är möjligt att utföras på distans och det inte går att ge ersättande arbetsuppgifter, skall förmannen kontakta enhetens chef för service och personal.
 • Dekanerna ansvarar för koordinering av annat arbete som sker i universitetslokalerna för akademiernas del. Prorektorerna ansvarar för detta för de gemensamma enheternas del.

Konstnärlig verksamhet

 • Konstnärlig verksamhet sker huvudsakligen på distans t.o.m. 31.7.2020.
 • Från början av juni öppnas universitetslokaler begränsat och enligt gemensamma principer till förberedning av höstens konstnärliga verksamhet.
 • Dekanerna ansvarar för koordinering av konstnärlig verksamhet i universitetslokalerna för akademiernas del. Prorektorerna ansvarar för detta för de gemensamma enheternas del.

Bibliotek

 • Konstuniversitetets bibliotek i Helsingfors öppnas begränsat 1.–18.6.2020. Biblioteket är stängt 19.6.–9.8. p.g.a. introduktion av nya bibliotekssystemet Alma. Biblioteket i Kuopio är stängt t.o.m. 9.8.
 • Prorektor som ansvarar för forskning ansvarar för koordinering av bibliotekets verksamhet.

Disputationer och övriga lärdomsprov

 • Disputationer och övriga vetenskapliga lärdomsprov utförs på distans t.o.m. 31.7.2020.

Resor, konferenser och seminarier

 • Resor gällande arbete och studier återkallas till 31.7.2020.
 • Forskningskonferenser, symposier och seminarier utförs på distans enligt nationella rekommendationer.
 • Universitetet följer med situationen och specificerar anvisningarna för höstterminen (fr.o.m. 1.8.) före 19.6.2020.

Intressen och fritidssysslor

 • Icke-nödvändiga intressen och fritidssysslor i universitetslokaler är inte tillåtet fram till 31.7.2020.

Att ansöka undantagstillstånd för att arbeta i lokalerna i maj

Till slutet av maj är universitetslokalerna i regel stängda för studerande. Personalen kan ansöka undantagstillstånd för att arbeta i lokalerna för att utföra uppgifter som är kritiska för universitetets verksamhet, en dag åt gången. I dessa fall är det möjligt att arbeta i universitetslokaler med undantagstillstånd på vardagar kl. 9–16.

Man kan ansöka undantagstillstånd från beredskapsgruppen för:

 • att förbereda material för distansundervisning, om det är nödvändigt att arbeta på campus
 • att utföra nödvändiga arbetsuppgifter som har med studentantagning att göra
 • att utföra andra uppgifter som bedöms kritiska för universitetets verksamhet

Undantagstillstånd ansöks genom att fylla i en elektronisk blankett.

Vidare information om förfarande av undantagstillståndet ges av enheternas service- och personalchefer samt personalchef Mikael Vänttinen (mikael.vanttinen@uniarts.fi).

Beredskapsgrupp 

 • Konstuniversitetet har en enligt dess beredskapsplan en beredskapsgrupp ledd av rektor Jari Perkiömäki. Med beredskaper mot coronaviruset tillhör gruppen också prorektor Lauri Väkevä, ansvarig kommunikationschef Eveliina Olsson, ansvarig studiechef Sanna Kotajärvi-Söderholm, ansvarig fastighetschef Antti Halm, service- och personalchef Mikael Vänttinen, prorektor Jaana Erkkilä-Hill och ledande jurist Anna-Kaisa Koskimäki.
 • Gruppens sekreterare är arbetsskyddschef Jyri Pulkkinen som ger vidare information om beredskapen för corona: jyri.pulkkinen@uniarts.fi050 5722 058

Situationen i Finland 

 • Institutet för hälsa och välfärd THL följer och bedömer situationen I Finland. THL gör en riskbedömning varje dag, och uppdaterad information kan hittas på THL:s webbsida.  

Om du misstänker att du smittats av coronaviruset, gör så här:  

 • De symtom som nämns på THL:s webbsida är hosta, ont i halsen, feber, andnöd, muskelvärk och huvudvärk. Coronaviruset förekommer som en lindrig sjuka hos de flesta. Om dina symtom är lindriga och om du inte hör till riskgruppen, ska du vila och stanna hemma tills symtomen försvinner. Om symtomen blir värre eller om de förlängs, sök dig till hälsovården enligt följande instruktioner:
 • Mehiläinen uppdaterar information om coronaviruset på deras webbsida. Ett coronavirustest görs om läkaren på Digikliniken eller infektionskliniken bedömer att patientens sjukdomsbild passar med infektion orsakad av covid-19.
 • Coronavirusrådgivning till helsingforsbor: 09 310 10024. Numret betjänar på vardagar kl. 7–20. Övriga tider kan man ringa 116 117. På webbsidan Omaolo.fi kan du göra en symtombedömning.
 • Personalen kan också kontakta digikliniken hos Mehiläinen eller kontakta Mehiläinen per telefon: 
 • Studeranden kan även kontakta SHVS:s e-tjänst Self eller ringa telefontjänsten: 

Länkar