Näin Taideyliopistossa palaudutaan asteittain koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta

Koonti asteittaisesta palautumisesta. Päivitetty 14.5. klo 12.03

valkoisia rasteja kuvan päällä

Palautuminen tapahtuu kolmessa vaiheessa. Toukokuussa toimitaan voimassa olevan ohjeistuksen mukaan niin, että toiminta tapahtuu etänä. Kesällä (1.6.-31.7.) toimintaa avataan rajatusti yhteisten periaatteiden mukaisesti. Yksikkökohtaisia ohjeita valmistellaan ja ne julkaistaan toukokuun aikana. Syksyä (1.8. lähtien) koskevat päätökset tehdään juhannukseen mennessä.

Yliopiston tiloissa 1.6.–31.7.2020 tapahtuvaa opiskelua, opetusta ja muuta työskentelyä koskevat yhteiset periaatteet

 1. Opetuksen osalta priorisoidaan toimintaa, joka tukee opiskelijoiden tutkintojen valmistumista vuoden 2020 aikana, jota ei voi toteuttaa yliopiston ulkopuolella ja jota ei voi siirtää syyslukukauteen. Tällaiseen toimintaan voi sisältyä akatemioiden opinnäytteisiin liittyvää opetusta ja ohjausta.
 2. Opiskelijoiden itsenäisen työn osalta priorisoidaan toimintaa, joka tukee tutkinnon valmistumista vuoden 2020 aikana, jota ei voi toteuttaa yliopiston ulkopuolella ja jota ei voi siirtää syyslukukauteen. Tällaiseen toimintaan voi sisältyä mm.
  a. Sibelius-Akatemian opinnäytteisiin liittyvää harjoittelua instrumenteilla, joilla harjoittelu ei ole mahdollista yliopiston tilojen ulkopuolella
  b. Kuvataideakatemian opiskelijoiden työhuonetyöskentelyä
  c. Teatterikorkeakoulun opiskelijoiden itsenäistä harjoittelua.
 3. Tutkimustyön osalta priorisoidaan toimintaa, jota ei voi toteuttaa yliopiston ulkopuolella ja jota ei voi siirtää syyslukukauteen.
 4. Syksyn taiteellisen toiminnan valmistelun osalta priorisoidaan toimintaa, joka tukee opiskelijoiden tutkintojen valmistumista vuoden 2020 aikana, jota ei voi toteuttaa yliopiston ulkopuolella ja jota ei voi siirtää syyslukukauteen.
 5. Muun kuin opetustyön osalta priorisoidaan toimintaa, joka on yliopiston toiminnan jatkuvuuden kannalta kriittistä tai tukee opiskelijoiden tutkintojen valmistumista vuoden 2020 aikana.

Taideyliopiston koronalinjaukset

Tilojen käyttö

 • Kesäkuun alusta lähtien yliopiston tiloja avataan rajatusti yhteisten periaatteiden mukaisesti opiskeluun, opetukseen ja muuhun työskentelyyn, pääsääntöisesti tilat ovat kuitenkin edelleen suljettuina 31.7.2020 asti.
 • Vierailuja ei toteuteta yliopiston tiloihin 31.7.2020 asti.
 • Yliopiston tiloja ei toistaiseksi vuokrata ulkopuolisille toimijoille.
 • Tiloja käyttävien opiskelijoiden ja henkilöstön määrää seurataan ja tarvittaessa rajataan. Mahdollisten altistusten todentamiseksi ja tartuntaketjujen jäljittämiseksi yliopistolla tulee olla jatkuvasti ajantasainen tieto tiloissa tapahtuvasta opiskelusta, opetuksesta ja muusta työstä. Tiloissa käynnit todennetaan kulunvalvonnan avulla.

Opetus ja opiskelu

 • Opetus ja opiskelu jatkuvat pääsääntöisesti etänä 31.7.2020 asti.
 • Kesäkuun alusta lähtien yliopiston tiloja avataan rajatusti yhteisten periaatteiden mukaisesti opetukseen ja opiskeluun.
 • Koordinointivastuu yliopiston tiloissa tapahtuvasta opiskelusta ja opetuksesta on akatemioiden osalta dekaaneilla ja avoimen kampuksen osalta koulutuksesta vastaavalla vararehtorilla.

Tutkimus

 • Tutkimus tapahtuu pääsääntöisesti etätyöskentelynä 31.7.2020 asti.
 • Kesäkuun alusta lähtien yliopiston tiloja avataan rajatusti yhteisten periaatteiden mukaisesti tutkimukseen.
 • Koordinointivastuu yliopiston tiloissa tapahtuvasta tutkimustyötä on akatemioiden osalta dekaaneilla ja Research Hub:n osalta tutkimuksesta vastaavalla vararehtorilla.

Henkilöstön muu työskentely

 • Henkilöstön muu työskentely, kokoukset ja työpäivän aikainen yhteydenpito toteutetaan pääsääntöisesti etänä 31.7.2020 asti.
 • Kesäkuun alusta lähtien yliopiston tiloja avataan rajatusti yhteisten periaatteiden mukaisesti henkilöstön muuhun työskentelyyn.
 • Mikäli esihenkilö katsoo, että työ on välttämätöntä tehdä työpaikalla, mutta työntekijä ei halua työskennellä paikan päällä, työntekijällä on oikeus kieltäytyä työskentelystä yliopiston tiloissa. Tällöin työ tehdään etätyönä ja työtehtävät voivat olla tilapäisesti myös muita kuin normaaleja työtehtäviä. Jos työtä ei ole mahdollista tehdä etänä eikä korvaavia työtehtäviä ole osoittaa, esihenkilön tulee olla yhteydessä asiasta yksikön palvelu- ja henkilöstöpäällikköön.
 • Koordinointivastuu yliopiston tiloissa tapahtuvasta muusta työskentelystä on akatemioiden osalta dekaaneilla ja yhteisten yksiköiden osalta vararehtoreilla.

Taiteellinen toiminta

 • Taiteellinen toiminta tapahtuu pääsääntöisesti etätyöskentelynä 31.7.2020 asti.
 • Kesäkuun alusta lähtien yliopiston tiloja avataan rajatusti yhteisten periaatteiden mukaisesti syksyn taiteellisen toiminnan valmisteluun.
 • Koordinointivastuu yliopiston tiloissa tapahtuvasta taiteellisesta toiminnasta on akatemioiden osalta dekaaneilla ja yhteisten yksiköiden osalta vararehtoreilla.

Kirjasto

 • Taideyliopiston kirjasto Helsingissä avataan rajoitetusti 1.–18.6.2020. Kirjasto on kiinni 19.6.-9.8 uuden kirjastojärjestelmä Alman käyttöönoton vuoksi. Kuopiossa kirjasto on suljettu 9.8. asti.
 • Koordinaatiovastuu kirjaston toiminnasta on tutkimuksesta vastaavalla vararehtorilla.

Väitöstilaisuudet ja muut opinnäytteiden tarkastustilaisuudet

 • Väitöstilaisuudet ja muut opinnäytteiden tarkastustilaisuudet toteutetaan etänä 31.7.2020 asti.

Matkustus, konferenssit ja seminaarit

 • Työhön ja opiskeluun liittyvät matkat on peruttu 31.7.2020 asti.
 • Tutkimuskonferenssit, symposiumit ja seminaarit toteutetaan etänä kansallisia suosituksia noudattaen.
 • Yliopisto seuraa tilannetta ja tarkentaa syyslukukauden (1.8. lähtien) ohjeistuksia 19.6. mennessä.

Harrastus- ja vapaa-ajan toiminnot

 • Yliopiston tiloissa tapahtuva harrastus- ja vapaa-ajan toiminta ei ole sallittua 31.7.2020 asti.

Poikkeusluvan hakeminen yliopiston tiloissa työskentelyä varten toukokuussa

Toukokuun loppuun saakka yliopiston tilat ovat pääsääntöisesti suljettu opiskelijoilta. Henkilöstö voi hakea poikkeuslupaa yliopiston toiminnan kannalta kriittisten tehtävien suorittamiseksi yhdeksi päiväksi kerrallaan. Tällöin työskentely yliopiston tiloissa on mahdollista arkipäivisin klo 9-16 välillä.

Valmiusryhmältä voi hakea poikkeuslupaa

 • etäopetusmateriaalien valmistelua varten, joka edellyttää paikan päällä työskentelyä
 • opiskelijavalintoihin liittyvää välttämätöntä työskentelyä varten
 • muita yliopiston toiminnan kannalta kriittisiksi arvioitujen tehtävien hoitamista varten.

Poikkeuslupaa haetaan täyttämällä sähköinen lomake.

Poikkeuslupamenettelystä lisätietoja antavat yksiköiden palvelu- ja henkilöstöpäälliköt sekä henkilöstöpäällikkö Mikael Vänttinen (mikael.vanttinen@uniarts.fi).

Valmiusryhmä 

 • Taideyliopistossa toimii sen valmiussuunnitelman mukainen valmiusryhmä, jota johtaa rehtori Jari Perkiömäki.  
 • Koronavirukseen varauduttaessa siihen kuuluvat lisäksi vararehtori Lauri Väkevä, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Eveliina Olsson, vastaava opintopäällikkö Sanna Kotajärvi-Söderholm, vastaava toimitilapäällikkö Antti Halm, palvelu- ja henkilöstöpäällikkö Mikael Vänttinen, vararehtori Jaana Erkkilä-Hill ja päälakimies Annakaisa Koskimäki.
 • Ryhmän sihteerinä toimii työsuojelupäällikkö Jyri Pulkkinen, joka antaa lisätietoja koronaan varautumisesta: jyri.pulkkinen@uniarts.fi050-5722058 

Tilanne Suomessa 

 • Suomessa tilannetta seuraa ja arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, ajantasaiset tiedot ovat luettavissa THL:n verkkosivuilta.  

Jos epäilet saaneesi tartunnan, toimi näin  

 • THL:n sivuilla mainittuja oireita voivat ovat yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut ja päänsärky. Koronavirus aiheuttaa valtaosalle lievän taudin. Jos oireesi ovat lievät, etkä kuulu riskiryhmään, lepää ja sairasta rauhassa kotona, kunnes oireesi ovat loppuneet. Jos oireet pahenevat tai pitkittyvät, ota hae apua tietokoneella tai puhelimitse seuraavien ohjeiden mukaan:
 • Helsingin kaupungin koronavirusneuvonta helsinkiläisille: 09 310 10024. Numero palvelee arkisin klo 7-20.  Muina aikoina numero on 116 117. Omaolo.fi:ssä voit tehdä koronavirusoirearvion.
 • Mehiläisen päivittämää tietoa koronaviruksesta löytyy heidän verkkosivuiltaan. Testinäyte otetaan Digiklinikalla tai hengitystieinfektioklinikalla tehdyn lääkärin harkinnan mukaan potilaalta, jonka oirekuva sopii covid-19:n aiheuttamaan infektioon.
 • Helsingin kaupungin koronavirusneuvonta helsinkiläisille: 09 310 10024. Numero palvelee arkisin klo 7-20.  
 • Henkilöstön voi lisäksi ottaa yhteyttä Mehiläisen digiklinikkaan tai puhelinvarausnumeroon:  
 • Opiskelijat voivat lisäksi ottaa yhteyttä YTHS:n Self-verkkopalveluun tai puhelinvarausnumeroon:  
 • Self-verkkopalvelu ja ajanvaraus puhelimitse  

Linkkilista