Taideyliopisto palautuu asteittain koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta

Palautuminen tapahtuu kolmessa vaiheessa. Toukokuussa toimitaan voimassa olevan ohjeistuksen mukaan niin, että toiminta tapahtuu etänä. Kesällä (1.6.-31.7.) toimintaa avataan rajatusti yhteisten periaatteiden mukaisesti. Yksikkökohtaisia ohjeita valmistellaan ja ne julkaistaan toukokuun aikana. Syksyä (1.8. lähtien) koskevat päätökset tehdään juhannukseen mennessä.

henkilö kiipeää portaita
Veikko Kähkönen

Tiivistelmä asteittaisesta palautumisesta 

 • opetus toteutetaan pääsääntöisesti etäopetuksena 14.5.–31.7.2020 
 • henkilöstön työskentely tapahtuu pääsääntöisesti etätyönä 14.5.–31.7.2020 
 • opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti etäopiskeluna 14.5.–31.7.2020 
 • yhteisten periaatteiden mukaisesti priorisoitu opiskelu, opetus ja muu työskentely mahdollistetaan yliopiston tiloissa 1.6.–31.7.2020 
 • opiskelijoiden itsenäisen työskentelyn ja harjoittelun osalta priorisoidaan toimintaa, joka tukee tutkintojen valmistumista vuoden 2020 aikana, jota ei voi toteuttaa yliopiston ulkopuolella ja jota ei voi siirtää syyslukukauteen 
 • Taideyliopiston kirjasto Helsingissä avataan rajoitetusti 1.–18.6.2020. Kirjasto on kiinni 19.6.–9.8. Kuopiossa kirjasto on suljettu 9.8. asti. 
 • Syksyä (1.8. lähtien) koskevat päätökset tehdään juhannukseen mennessä.  

Taideyliopisto palautuu asteittain koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta. Palautuminen tapahtuu hallitusti niin, että opiskelijoiden ja henkilöstön terveys ja turvallisuus eivät vaarannu. Rajoitusten purkamisessa huomioidaan Suomen hallituksen, aluehallintoviranomaisen, terveysviranomaisten, yliopistojen rehtorineuvoston UNIFI:n sekä muiden yliopistojen linjaukset. Linjauksia täsmennetään tarvittaessa, esimerkiksi pandemiatilanteen muuttuessa tai viranomaisten ohjeistusten niin vaatiessa. 

Valintakokeet toteutetaan suunnitellusti toukokuussa 2020. Vaikka suurin osa valinnoista toteutetaan digitaalisesti, valintakokeiden järjestäminen edellyttää myös työskentelyä yliopiston tiloissa. 

Toukokuun loppuun saakka yliopiston tilat ovat pääsääntöisesti suljettu opiskelijoilta. Henkilöstö voi hakea poikkeuslupaa yliopiston toiminnan kannalta kriittisten tehtävien suorittamiseksi yhdeksi päiväksi kerrallaan. Tällöin työskentely yliopiston tiloissa on mahdollista arkipäivisin klo 9-16 välillä. Tilojen avaaminen laajemmin toukokuussa ei ole mahdollista, koska haluamme varmistaa valintojen sujuvuuden ja tarvitsemme aikaa valmistella tilojen turvallista avaamista kesäkuussa. 

Kesäkuun alusta lähtien yliopiston tiloja avataan yhteisten periaatteiden mukaisesti opiskeluun, opetukseen ja muuhun työskentelyyn. Opiskelijoiden itsenäisen työskentelyn ja harjoittelun osalta priorisoidaan toimintaa, joka tukee tutkinnon valmistumista vuoden 2020 aikana, jota ei voi toteuttaa yliopiston ulkopuolella ja jota ei voi siirtää syyslukukauteen. Dekaanit ja yhteisten toimintojen osalta vararehtorit tekevät päätökset siitä, ketkä voivat käyttää tiloja. Päätöksenteossa huomioidaan opiskelijoiden ja henkilöstön terveys ja tilojen turvallinen käyttö. Akatemiat ja muut yksiköt tekevät yhteisiin periaatteisiin pohjautuvat omat ohjeistuksena ja tiedottavat niistä toukokuun aikana.  

Taideyliopiston kirjasto Helsingissä avataan rajoitetusti 1.–18.6.2020. Kirjasto on suljettu 19.6.–31.7.2020 uusien tietojärjestelmien käyttöönoton vuoksi. Kuopiossa kirjasto on suljettu 1.8. asti.  

Alustavat syyslukukautta (1.8. lähtien) koskevat yhteiset periaatteet valmistuvat 19.6.2020 mennessä. 

Tilojen turvallisen käytön varmistamiseksi yliopistossa laaditaan tilojen käyttöön liittyvät yhteiset turvaohjeet ja niihin liittyvät yksikkökohtaiset soveltamisohjeet. Jokaisen tiloja käyttävän on toimittava vastuullisesti ja noudatettava yhteisiä ohjeita. Ohjeet valmistuvat toukokuun aikana. 

Yliopiston tiloissa 1.6.–31.7.2020 tapahtuvaa opiskelua, opetusta ja muuta työskentelyä koskevat yhteiset periaatteet 

 1. Opetuksen osalta priorisoidaan toimintaa, joka tukee opiskelijoiden tutkintojen valmistumista vuoden 2020 aikana, jota ei voi toteuttaa yliopiston ulkopuolella ja jota ei voi siirtää syyslukukauteen. Tällaiseen toimintaan voi sisältyä akatemioiden opinnäytteisiin liittyvää opetusta ja ohjausta. 
 2. Opiskelijoiden itsenäisen työn osalta priorisoidaan toimintaa, joka tukee tutkinnon valmistumista vuoden 2020 aikana, jota ei voi toteuttaa yliopiston ulkopuolella ja jota ei voi siirtää syyslukukauteen. Tällaiseen toimintaan voi sisältyä mm. 
  • Sibelius-Akatemian opinnäytteisiin liittyvää harjoittelua instrumenteilla, joilla harjoittelu ei ole mahdollista yliopiston tilojen ulkopuolella 
  • Kuvataideakatemian opiskelijoiden työhuonetyöskentelyä 
  • Teatterikorkeakoulun opiskelijoiden itsenäistä harjoittelua. 
 3. Tutkimustyön osalta priorisoidaan toimintaa, jota ei voi toteuttaa yliopiston ulkopuolella ja jota ei voi siirtää syyslukukauteen. 
 4. Syksyn taiteellisen toiminnan valmistelun osalta priorisoidaan toimintaa, joka tukee opiskelijoiden tutkintojen valmistumista vuoden 2020 aikana, jota ei voi toteuttaa yliopiston ulkopuolella ja jota ei voi siirtää syyslukukauteen. 
 5. Muun kuin opetustyön osalta priorisoidaan toimintaa, joka on yliopiston toiminnan jatkuvuuden kannalta kriittistä tai tukee opiskelijoiden tutkintojen valmistumista vuoden 2020 aikana.

Lisätietoja: 

Jari Perkiömäki 
rehtori 
050 384 3454