Konstuniversitetets urvalsprov våren 2021 ordnas både som när- och distansprov

Närmare säkerhetsanvisningar och handlingsdirektiv skickas före urvalsproven till de sökande som kallas till urvalsprov på plats.

Studenter i klassrummet

Antagningen av studerande till Konstuniversitetets grundexamensutbildning våren 2021 pågår som bäst. Över hälften av urvalsproven för grundexamensutbildningen genomförs även denna vår helt som distansprov.
Distansprov ordnas i synnerhet för sådana ansökningsobjekt som många internationella sökande söker till.

Liksom vid de övriga finländska universiteten ordnas dock också närprov vid Konstuniversitetet. Vid urvalsproven följs noggranna säkerhetsarrangemang och varje ansökningsobjekt utarbetar en säkerhetsplan för genomförandet av närprovet som godkänns av Konstuniversitetets beredskapsgrupp. Närproven ordnas i april och maj.

Närmare säkerhetsanvisningar och handlingsdirektiv skickas före urvalsproven till de sökande som kallats till närprovet. Konstuniversitetets beredskapsgrupp har godkänt de allmänna säkerhetsanvisningarna för urvalsproven våren 2021. De sökande ska också följa gällande myndighetsföreskrifter när de deltar i urvalsproven.

Information angående möjliga förändringar i urvalsprovsarrangemang kommer att publiceras på För sökande-sidan 16.-17.3.2021, och de sökande som gått vidare kommer att informeras om förändringar separat per e-post.

Antagningen till doktorandutbildning vid Konstuniversitetet genomförs våren 2021 som distansurval.

Finlands universitetsrektorsråd UNIFI rf har idag på riksnivå informerat om att universiteten ordnar urvalsproven som närprov med noggranna säkerhetsarrangemang.