Taideyliopiston kevään 2021 valintakokeita järjestetään sekä lähi- että etäkokeina

Valintakokeisiin paikan päälle kutsutuille hakijoille lähetetään turvallisuus- ja toimintaohjeet ennen valintakokeita.

Opiskelijoita luokassa

Taideyliopiston perustutkintokoulutuksen kevään 2021 opiskelijavalinta on parhaillaan käynnissä. Yli puolet perustutkintokoulutuksen valintakokeista toteutetaan tänäkin keväänä kokonaan etäkokeina. Etäkokeita järjestetään erityisesti sellaisissa hakukohteissa, joihin hakee runsaasti kansainvälisiä hakijoita.

Muiden suomalaisten yliopistojen tapaan Taideyliopistossa järjestetään kuitenkin myös lähikokeita. Valintakokeissa noudatetaan tarkkoja turvajärjestelyjä ja jokainen hakukohde laatii lähikokeen toteuttamiselle turvallisuussuunnitelman, joka hyväksytään Taideyliopiston valmiusryhmässä. Lähikokeita järjestetään huhti- ja toukokuussa.

Lähikokeisiin kutsutuille hakijoille lähetetään tarkemmat turvallisuus- ja toimintaohjeet ennen valintakokeita. Taideyliopiston valmiusryhmä on hyväksynyt valintakokeiden yleiset turvallisuusohjeet keväälle 2021. Hakijoiden tulee noudattaa valintakokeisiin osallistuessaan myös voimassa olevia viranomaismääräyksiä.

Valintakoejärjestelyiden mahdollisesti muuttuneet tiedot päivitetään Hakijalle-sivulle 16.-17.3.2021 ja jatkoon päässeille hakijoille muutoksista tiedotetaan erikseen sähköpostitse.

Taideyliopiston tohtorikoulutuksen valinnat toteutetaan keväällä 2021 etävalintoina.

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry. on tänään tiedottanut valtakunnallisesti, että yliopistot järjestävät valintakokeet lähikokeina tarkoin turvallisuusjärjestelyin.