Konstuniversitetet antog 314 nya studerande våren 2024

Konstuniversitetet antog 314 nya grundexamensstuderande, varav 35 till Bildkonstakademin, 189 till Sibelius-Akademin och 90 till Teaterhögskolan.

Finlands mest eftertraktade universitet

Antalet ansökningar till ansökningsmålen för grundexamensutbildningen uppgick till 5 304, vilket är 225 ansökningar fler än förra året. Antalet sökande var sammanlagt 4 425. Av ansökningarna var 1 157 till Bildkonstakademin, 1 773 till Sibelius-Akademin och 2 374 till Teaterhögskolan.

Konstuniversitetet är den mest eftertraktade studieplatsen i Finland med hänsyn till antalet sökande, eftersom cirka 7 procent av de sökande blev antagna. De populäraste ansökningsmålen var utbildningsprogrammen för skådespelarkonst och bildkonst samt magisterprogrammet i arts management, society and creative entrepreneurship.

Antalet ansökningar från internationella sökande till Konstuniversitetet ökade med cirka en femtedel jämfört med året innan. Sammanlagt var andelen internationella sökande 35 % procent av alla sökande till Konstuniversitetet.

Antalet sökande och antagna studerande varierar från år till år, eftersom alla utbildningsprogram inte tar emot nya studerande varje år.

Internationellt attraktiv gemenskap

Ungefär en femtedel av Konstuniversitetets nuvarande studerande kommer från utlandet och tiotals nationaliteter är representerade i gemenskapen. Utbytesstuderande som studerat hos Konstuniversitetet är också mycket nöjda med sina studier, och universitetets praxis för utbytesstuderande har fått erkännande.

Konstuniversitetets mål är att vara en internationellt attraktiv gemenskap som erbjuder studerande många internationella studiemöjligheter, från utbytesstudier till nätverksmöjligheter. Universitetets nätverk gör det möjligt för studerande att delta i bland annat internationella utbytesmöjligheter, internationella produktioner, residensprogram, mentorskap och besök av topplärare.

Studerande som antagits till Konstuniversitetet våren 2024

På listan på webbplatsen står endast namnen på de valda som gett sitt samtycke till att deras namn publiceras.

Mer information om urvalet

Bildkonstakademin: kuva.ansokan@uniarts.fi

Sibelius-Akademin: siba.ansokan@uniarts.fi

Teaterhögskolan: teak.ansokan@uniarts.fi