Taideyliopistoon valittiin 314 uutta opiskelijaa keväällä 2024

Uusia opiskelijoita valittiin 35 Kuvataideakatemiaan, 189 Sibelius-Akatemiaan ja 90 Teatterikorkeakouluun.

Suomen halutuin yliopisto

Perustutkintokoulutuksen hakukohteisiin tuli yhteensä 5304 hakemusta, joka on 225 hakemusta enemmän kuin viime vuonna. Hakijoita oli yhteensä 4425. Hakemuksista 1157 oli Kuvataideakatemiaan, 1773 Sibelius-Akatemiaan ja 2374 Teatterikorkeakouluun.

Hakijamääriin suhteutettuna Taideyliopisto on Suomen halutuin yliopisto, sillä noin 7 % hakeneista tuli valituksi. Suosituimmat hakukohteet olivat näyttelijäntaiteen koulutusohjelma, kuvataiteen koulutusohjelma sekä Arts management, society and creative entrepreneurship -maisteriohjelma.

Taideyliopiston kansainvälisten hakijoiden hakemusten määrä kasvoi edellisvuodesta viidenneksen. Yhteensä kansainvälisten hakijoiden osuus kaikista hakijoistamme oli 35 %.

Hakeneiden ja valittujen opiskelijoiden määrä vaihtelee eri vuosina, koska kaikkiin koulutusohjelmiin ei oteta vuosittain uusia opiskelijoita.

Monipuolisia kansainvälisiä mahdollisuuksia

Taideyliopiston tavoitteena on olla kansainvälisesti vetovoimainen yhteisö. Nykyisistä opiskelijoistamme noin viidesosa tulee muualta kuin Suomesta ja kansallisuuksia meillä on useita kymmeniä. Myös meillä opiskelleet vaihto-opiskelijat ovat erittäin tyytyväisiä opintoihinsa, ja yliopiston vaihto-opiskelijakäytännöt ovat saaneet tunnustusta.

Tarjoamme opiskelijoille monia kansainvälisiä opiskelumahdollisuuksia vaihto-opiskelupaikoista verkostoitumismahdollisuuksiin. Verkostomme mahdollistavat opiskelijoille muun muassa kansainvälisiä vaihtomahdollisuuksia, kansainvälisiä tuotantoja, residenssiohjelmia, mentorointia ja huippuopettajien vierailuja.

Taideyliopistoon keväällä 2024 valitut opiskelijat

Verkkosivujen listalla lukevat vain niiden valituiksi tulleiden nimet, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkistamiseen.

Lisätietoa valinnoista

Kuvataideakatemia: kuva.hakijapalvelut@uniarts.fi

Sibelius-Akatemia: siba.hakijapalvelut@uniarts.fi

Teatterikorkeakoulu: teak.hakijapalvelut@uniarts.fi