Kaarlo Hildén, Satu Miettinen och Paula Tuovinen till sista skedet av rekryteringen av rektor för Konstuniversitetet

Följ det offentliga hörandet av toppkandidaterna via direkt webbsändning 8.6 kl. 14-16.

Konstuniversitetets styrelse inledde i mars rekryteringen av rektor för femårsperioden 1.12.2020-30.11.2025. Ansökningstiden var öppen fram till 1.4.2020 och 16 personer sökte positionen. Under ansökningstiden kartlades dessutom även andra potentiella sökande.

Fem sökande som uppfyllde urvalskriterierna väl kallades till andra skedet av rekryteringen, vars resultat behandlades vid rekryteringsgruppens möte 19.5. Rekryteringsgruppen utgörs av styrelsen. Tre sökande valdes till sista skedet av rekryteringen: till styrelsens intervju 25.5 och till universitetskollektivets hörande. Målet är att rektorn väljs i juni.

Rektorns viktigaste urvalskriterier är konstförståelse, förmåga att föra universitetet i den riktning som stakas ut i strategin och ledarskapserfarenhet.

”Under rektor Jari Perkiömäkis period har Konstuniversitetet utvecklats till ett betydligt mer enhetligt, sakkunnigt och verkningsfullt universitet. Ett varmt tack till Jari för ett kompromisslöst, konstruktivt och resultatrikt arbete! I och med den nya strategin riktar vi blicken allt starkare mot samhället. Vi vill stärka konstens och det konstnärliga tänkandets roll och bygga upp nya kontakter utanför konstvärlden. Detta kräver en ny slags kompetens av den blivande rektorn ”, säger Heikki Lehtonen, styrelseordförande för Konstuniversitetet.

”Jag är stolt över hur Konstuniversitetet har utvecklats under min rektorsperiod. Vi är ett viktigt och unikt universitet. I och med den nya strategin tar vi en allt synligare samhällelig roll. Rektorns uppgift är en unik utsiktsplats i hela fältet för konst och dess utbildning och forskning. Jag önskar alla tre som nått slutet av rektorsvalet lycka till! ”, summerar rektor Jari Perkiömäki som avslutar sin period i slutet av november.

Kandidaterna som valts till sista skedet av rekryteringen är dekanus Kaarlo Hildén vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi, dekanus för konstfakulteten vid Lapplands universitet Satu Miettinen och direktör för Centret för konstfrämjande Paula Tuovinen.

Kaarlo Hildén har arbetat som dekanus vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi sedan 2017 och dekanus vid avdelningen för klassisk musik sedan 2010. Hildén har länge fungerat i olika lednings- och utvecklingsuppgifter inom musikens högskoleutbildning. Före Konstuniversitetet arbetade han som programdirektör vid Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland, som utbildningsdirektör vid yrkeshögskolan Metropolia och som lektor vid Helsingfors yrkeshögskola Stadia. Hildén har gedigen erfarenhet av bl.a. olika internationella organisationers styrelser samt auditerings- och utredningsgrupper. Han var med och byggde upp Konstuniversitetets nya strategi. Kaarlo Hilden är musikmagister (musikteori).

Satu Miettinen har arbetat som dekanus för konstfakulteten vid Lapplands universitet sedan 2018 och professor i tjänstedesign sedan 2011. Dessutom har hon varit medlem i universitetets styrelse och kollegium. Hon leder en forskningsgrupp för tjänstedesign som fått över 7 miljoner euro i finansiering. Miettinen har fungerat som chef för avdelningen för industridesign vid yrkeshögskolan Savonia samt i flera olika uppgifter vid Konstindustriella högskolan. Hon har också bl.a. arbetat som gästprofessor vid Stanfords universitet och undersökt socialt engagerad konst i Afrika. Miettinen fungerar också själv som konstnär inom den socialt bundna konsten och fotograferingen. Satu Miettinen är konstdoktor (konstindustriell design).

Paula Tuovinen har arbetat som direktör för Centret för konstfrämjande sedan 2018. Hon var tf. rektor och prorektor för Konstuniversitetet 2013-2018 och rektor för Teaterhögskolan 2005-2012. Tuovinen har omfattande internationell erfarenhet av bl.a. auditeringsuppgifter inom scenkonst och hon har varit vice ordförande för Finlands universitetsrektorsråd UNIFI i flera år. Hon hade en central roll i grundandet av Konstuniversitetet. I sitt nuvarande arbete har Tuovinen profilerat sig som en aktiv konstfrämjare och samhällsdebatterare som betonar att konstnärens karriärväg ska stödjas ända från de inledande studierna till den professionella utvecklingen. Paula Tuovinen är danskonstnär och filosofie magister (kulturantropologi) samt Executive MBA.

Det offentliga hörandet av toppkandidaterna hålls 8.6.2020 kl. 14-16. På grund av coronaepidemin har en begränsad deltagargrupp bjudits in. Närvarande är förutom rektorskandidaterna Konstuniversitetets styrelse och de ordinarie medlemmarna i universitetskollegiet som representerar universitetskollektivet. Övriga grupper kan följa evenemanget som direkt webbsändning på denna YouTube-sidan.

Mer information

Eveliina Olsson
Direktör för kommunikation och samhällsrelationer
Tel. 050 598 6492
eveliina.olsson@uniarts.fi

Läs mer

16 ansökningar till Konstuniversitetets rektor