16 ansökningar till Konstuniversitetets rektor

Konstuniversitetet leds av en rektor i femårsperioder enligt universitetslagen och Konstuniversitetets instruktion. Rektorn ansvarar bl.a. för universitetets ekonomi, för förberedning och verkställande av ärenden som behandlas i styrelsen samt anställning av personalen. Rektorn spelar en central roll med verkställande av den nya strategin som godkänts i februari 2020.

Abstrakt bild

Konstuniversitetets styrelse gick ut i mars med en inbjudan att lämna in ansökningar för positionen för rektor under perioden 1.12.2020–30.11.2025. Ansökningstiden van öppen till 1.4.2020. 16 personer skickade in ansökan inom utsatt tid varav 4 av ansökningarna var interna.

Supplikanterna i alfabetisk ordning

 • Ana Betancour
 • Pravesh Bhatt
 • Luca Busolli
 • Kaarlo Hildén
 • Laura Hirvi
 • Aune Kallinen
 • Teemu Kide
 • Mika-Petri Laakkonen
 • Satu Miettinen
 • Mikko Myyryläinen
 • Sasha Mäkilä
 • Jari Perkiömäki
 • Aija Puurtinen
 • Paavo Pylkkänen
 • Sandra Todorovic
 • Mauri Ylä-Kotola

Styrelsen behandlar rekryteringen för första gången under sitt möte 22.4.2020. Syftet är att utnämna den nya rektorn i juni. Ett öppet diskussionstillfälle ordnas för kollektivet innan utnämningen.

Styrelsen använder sig av specialistföretagen Mercuri Urval som kartlägger potentiella supplikanter vid sidan av den öppna ansökningen. Även kollektivet har kunnat föreslå kandidater för rektor.

Femårsperioden för den nuvarande rektor Jari Perkiömäki upphör 30.11.2020.

Förfrågningar

Heikki Lehtonen
styrelsens ordförande
tfn 050 1311